Ajankohtaiset

Uudellemaalle laaja konsortio vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä

Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla toimivat CareeriaPlus Oy, Hyria Business Institute Oy, Live Palvelut sekä Omnia koulutus Oy ovat perustaneet konsortion parantamaan pitkään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Konsortion tavoitteena on yhdistää toimijoiden   osaaminen ja kokemus sekä resurssit työllistymistä ja osallisuutta edistävään toimintaan.

Työllisyysasteen kasvu hallituksen tavoittelemalle tasolle edellyttää vaikeasti työllistyvien saamista työmarkkinoille. Konsortion vahvuus on erityisesti nuorten, pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien sekä osatyökykyisten osaamisen kehittämisessä, työkyvyn kartoituksissa, ura- ja työvalmennuksissa sekä elämänhallinnan ja osallisuuden edistämisessä.

Konsortiomme toimijoilla on vahva ja toisiaan täydentävä osaaminen sekä yhteinen arvomaailma ja tapa ajatella yhteiskunnallisesta vastuustamme, toteaa Omnian liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu.

Kumppanuusmallilla tuloksiin

Konsortion tavoitteena on tuottaa työllistymisen palveluja kumppanuusmallilla yhdessä palvelun tilaavan asiakkaan kanssa. Konsortion rooli kumppanuudessa painottuu erityisesti työttömien nykyisen osaamisen kartoittamiseen ja kehittämiseen. Varsinaisessa työllistämisessä hyödynnetään koko Uudenmaan kattavaa yritysverkostoa.

Työllisyyden edistämiseen liittyviä palveluita tuotetaan Suomessa sekä julkisten että yksityisten toimijoiden toimesta. Asiakasvolyymit ovat isoja ja paras tapa tuottaa vaikuttavia ja tuloksellisia palveluita on tehdä asioita yhdessä.

Olemme tilaaja-asiakkaalle kumppani, joka ei pelkästään edistä työllisyyttä vaan lähtökohtaisesti myös ratkaisee paikallisia sekä alueellisia työttömyyteen liittyviä rakenteellisia ongelmia, toteaa Hyrian palvelujohtaja Heikki Kallunki.

Ensimmäinen sopimusneuvottelu käynnistynyt

Ensimmäinen sopimusneuvottelu on käynnissä Helsingin kaupungin, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Invalidiliiton kanssa. Sopimuksen tavoitteena on pilotoida kumppanuusmallia ja edistää pitkään työttömänä olleiden yli 30-vuotiaiden työllisyyttä. 

Lisätietoja:

  • Omnia, liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, p. 050 348 6544
  • Hyria Business Institute Oy, palvelujohtaja Heikki Kallunki, p. 040 516 2724
  • CareeriaPlus Oy, toimitusjohtaja Riitta Laukkanen, p 040 7231493
  • Live Palvelut, kehitysjohtaja Miika Keijonen, p. 050 409 1506

CareeriaPlus Oy (aiemmin Edupoli Oy) on Careeria Oy:n tytäryhtiö, Hyria Business Institute Oy on osa Hyria konsortiota, Live Palvelut on Invalidisäätiön palvelubrändi, Omnia koulutus Oy kuuluu Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia -konserniin.