Ajankohtaiset

Työvoimakoulutus: liiketoiminnan ammattitutkinto taloushallinnon osaamisalalle

Taloushallinnon alalla on jatkuvaa tarvetta tekijöille, joilla on ajantasaista talouden hallinnan osaamista, kyky hahmottaa kokonaisuuksia, valmiudet uuden oppimiseen sekä toimimiseen nopeasti kehittyvällä ja sähköistyvällä alalla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittajalla on aina aiempaa taloushallinnon osaamista, jota hän täydentää osallistumalla koulutukseen ja toimimalla osaamisalan työtehtävissä. Tutkinnon suorittaminen pätevöittää opiskelijan taloushallinnon ammattilaiseksi.

Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen antaa valmiudet

  • hoitaa kattavasti talous- tai palkkahallinnon tehtäviä pienessä tai keskisuuressa organisaatiossa
  • erikoistua tiettyjen taloushallinnon osa-alueiden hoitamiseen suuremmassa organisaatiossa

Kenelle?

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on aikaisempaa kokemusta taloushallinnon tehtävistä ja jotka haluavat päivittää, kehittää ja syventää taloushallinnon osaamistaan. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

Sisältö, toteutus ja tavoitteet

Koulutuksen aikana opiskellaan liiketoiminnan ammattitutkinnon osat

  • kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen 
  • tilinpäätös ja verotus

Tutkinnon osien tarkempiin sisältöihin voi tutustua opintopolku.fi-palvelussa.

Lisäksi koulutuksen aikana perehdytään mm. reskontrien hoitamiseen sähköisen taloushallinnon ohjelmistolla sekä tutustutaan taloushallinnon muihin osa-alueisiin monipuolisesti.

Koulutus toteutetaan monimuotomenetelmin ja se muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä sekä työelämässä oppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma sekä yksilöllinen opintopolku, joissa huomioidaan mm. opiskelijoiden aiempi kokemus ja osaaminen taloushallinnon alalta.

Tavoitteena on, että opiskelijat hankkivat työssäoppimispaikan itsenäisesti, mutta tuemme ja ohjaamme toki sopivan harjoittelupaikan etsintää. Työssäoppimisjakso on jokaisella yksilöllinen ja työharjoittelussa työskennellään työharjoittelupaikan normaalina työaikana.

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinnon tutkinnon osia tai jopa koko tutkinto, mikäli opiskelijan aiempi osaaminen ja työharjoittelun aikaiset työtehtävät sen mahdollistavat.

Koulutuksen tavoitteena on                                

  • työllistyminen taloushallinnon tehtäviin
  • työllistymismahdollisuuksien parantaminen osaamisen päivittämisen sekä tutkinnon suorittamisen kautta.                                                   

Hakumenettely ja -aika

Koulutukseen haetaan oman työvoimatoimiston kautta tai te-palveluiden verkkosivuilta.

Lisätietoja antaa

Vastuukouluttaja Ilkka Aittamo, ilkka.aittamo@omnia.fi, p. 040-1264860.

Koulutuspäällikkö Tarja Koskinen-Nisula, tarja.koskinen-nisula@omnia.fi, p. 043-820270.