Ajankohtaiset

Työväenopistolle myönnettiin Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustusta

Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 67 000 €. Hankkeen tavoitteena on kehittää opetuksen pedagogiikkaa ja sen tukea lähiopetuksen ja verkko-opetusten osalta sekä Omnian yhden oppilaitoksen mallin mukaista työväenopiston prosessia.

Opiskelijoiden kurssipalauteanalyysissä 2019 pedagogiikka todettiin työväenopiston tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi. Laatu- ja kehittämisrahoitus suunnataan hankekaudelle 1.5.2020 - 31.12.2021.

Poikkeustilanteen aikana laadukkaan verkko-opetuksen merkitys on korostunut. Hankeavustuksella työväenopisto pilotoi Omnian verkkokurssituotannon prosessia.

Hankekaudella vähintään 25 opettajaa luo verkkokurssin, ja nämä verkkokurssit tarjotaan asiakkaille osana Espoon työväenopiston kurssitarjontaa. Lisäksi työväenopisto kehittää tehokkaan toimintamallin yhteistyöverkoston toiminnalle, tavoitteille ja tuloksille.

Lisätietoja antaa
Jaro Uosukainen
Projektipäällikkö
0503740115
Jaro.Uosukainen@omnia.fi