Ajankohtaiset

Työllisyys ja oppiminen puhuttivat kansanedustaja Mia Laihon vierailulla

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho vieraili Omniassa maanantaina 9. marraskuuta.

Laihon tapaamisessa olivat mukana kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko, liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, rehtori Maija Aaltola sekä toimialarehtori Erja Kumpulainen.

Lisäksi lehtori Heikki Tuovinen kertoi ravintola- ja cateringalan opinnoista, erityisesti kiltamuotoisesta opiskelusta, jossa opiskelijat hankkivat osaamisen pääosin työelämässä. Omnian opiskelijat ovat päässeet kehittämään osaamistaan esimerkiksi eduskunnan tilaisuuksissa.

Tarjoilijaksi opiskeleva Noora Kankare ja kokin opintoja suorittava Eleonoora Voinova kuvailivat opiskelua Omniassa mukavaksi.

”Olemme saaneet tosi paljon huolenpitoa ja tunteen siitä, että Omniassa ollaan kiinnostuneita siitä, miten opinnot sujuvat”, opiskelijat sanoivat.

Yksilöllisiä polkuja työelämään

Opiskelijoiden puheenvuoron jälkeen heräsi keskustelu ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuudesta ja opintojen henkilökohtaistamisesta. Tarvittavan osaamisen voi hankkia monella eri tavalla, ja tutkinnon saa suoritettua, kun osaaminen osoitetaan näytöllä. 

”Opiskelijan lähtökohdat ja tavoitteet merkitsevät opintojen suunnittelussa hyvin paljon. Opiskeluaika vaihtelee eikä lähiopetus sovi kaikille. Tärkeintä on löytää opiskelijalle soveltuvin oppimisympäristö ja varmistaa siellä riittävä ohjaus ja tuki ”, Maija Aaltola painotti.

Kansanedustaja Mia Laiho kysyi opiskelijoilta, ovatko he saaneet riittävästi teorian opetusta osana opintojaan.

Kummallekin opiskelijalle käytännön työ on ollut keskeinen osa oppimista.  Teoriaa on erikseen ollut vähän, ja asiat opitaan ensisijaisti töissä opettajan tiiviissä ohjauksessa. Eleonoora Voinova suorittaa kaksoistutkintoa.  

”Esimerkiksi yksi tarjoilukeikka voi vaikuttaa myönteisesti opintoja ja työelämää ajatellen, ja työelämässä oppii paremmin kuin muussa ympäristössä”, opiskelijat tuumivat.

Myös Heikki Tuovinen korosti, että opiskelijoiden ohjauksessa työelämään siirtymisellä on suuri merkitys. 

Työllisyyttä edistävät palvelut keskeisiä

Liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu korosti puheenvuorossaan työllisyyden hoitoa osana Omnian palveluja. Hän totesi taustalla olevan polarisoitumisen, jossa osa yhteiskunnan jäseniä on vailla työtä tai osaamista. Tähän tartutaan niin julkisen sektorin käytössä olevilla keinoilla kuin liiketoiminnassa.

”Esimerkiksi maahanmuuttajien kohdalla on tärkeää, että heidät otetaan osaksi valtavirrassa olevia palveluja. Toisaalta yksilölliset polut ja tarpeet ovat merkittävä osa heidän palvelemistaan”, hän totesi ja otti esille muun muassa Omnian Maahanmuuttajien Osaamiskeskuksen tarjoamat palvelut.

Yli-Suomun mukaan alkavan työllisyyden kuntakokeilun parissa olevista 20 000 asiakkaasta yli 6 000 on nuoria alle 30-vuotiata työttömiä. Espoon kaupungin kuntakokeilussa osaamispalveluiden keskeinen tuottaja on Omnia.

Keskustelussa Mia Laihon kanssa pohdittiin erityisesti nuorten jäämistä työelämän ulkopuolelle. Tähän Espoo ja Omnia ovat käynnistäneet merkittävän ison Nuoret työhön -ekosysteemin, jonka tavoitteena on puolittaa nuorten työttömyys vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ajattelun muutos tarpeen

Keskustelua käytiin myös seitsemän toimijan Business Espoo -yhteistyöstä sekä yhdessä tekemisen merkityksestä.

Riikka-Maria Yli-Suomu otti esille yritysten työvoimapulan ja sen, että yhdessä on rakennettava ajattelua, jossa pohditaan, kuinka esimerkiksi osatyökykyisestä henkilöstä tai heikolla kielitaidolla olevasta maahanmuuttajasta saadaan hyvä tekijä yritykseen.

Tilaisuuden lopussa pohdittiin oppivelvollisuusiän pidentämistä ja siihen liittyviä mahdollisia ongelmakohtia.