Ajankohtaiset

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi Omniassa

Omnia on mukana 1.3.2021 alkaneessa työllisyyden kuntakokeilussa, osana Espoon kaupungin kokeilua.

TE-palvelun asiakkaista suuri osa siirrettiin kokeilun ajaksi kuntien työllisyyspalveluihin: ne jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan, alle 30-vuotiaat sekä maahanmuuttajat ja vieraskieliset. Espoossa kokeilun piiriin kuuluu 18 000 työnhakijaa. Myös henkilökunta siirtyi kokeilun myötä kuntiin. Asiakkaat saavat tiedon siirtymisestä kuntakokeiluun joko kirjeitse tai sähköisesti tai kuntakokeilusta otetaan asiakkaaseen yhteyttä.

Muutoksen tavoitteena on parantaa työnhakijoiden työllistymistä, kouluttautumista ja ratkaista työvoiman saatavuutta. Käytännössä tavoite aiotaan saavuttaa tunnistamalla ja ratkaisemalla nykyistä paremmin kunkin asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet, työllistymisen esteet ja osaamistarpeet.

Omniaan asiakkaat ohjautuvat kaupungin omavalmentajien kautta, jotka auttavat jokaista henkilökohtaisesti. TE-palvelujen lisäksi omavalmentaja pystyy kokonaisvaltaisesti tarjoamaan kaupungin  palveluja: työllistymistä edistävät palvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut ja koulutus- ja yrittäjyyspalvelut.

Omnia tarjoaa kuntakokeilun asiakkaille työvoimakoulutuksia, osaamiskeskuksen (OSKE) palveluja, työpajatoimintaa ja uutena työväenopiston lyhytkursseja. Osaamisen lisäämisen palvelu, joka tuottaa lyhytkursseja, kuuluu Omniassa Elinvoima- ja työllisyyspalveluihin, jossa toiminnasta vastaa palvelupäällikkö Sirkku Reponen.

”Digikurssit, S2-kurssit, perustaitojen vahvistaminen ja innostu oppimaan-kurssit ovat uusia lyhytkursseja. Ne voivat kestää kurssin mukaan kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen, kerralla keskimäärin 3-5 tuntia. Ensimmäiset ryhmät aloittavat maalis-huhtikuun vaihteessa koronan sallimalla tavalla”, kertoo Reponen.

Valtakunnallinen kuntakokeilu päättyy 30.6.2023 ja hallitus linjaa pysyvästä palvelurakenteesta hallituskauden aikana. Kuntakokeiluihin osallistuu 118 kuntaa Suomen 309 kunnasta.

Lisätietoja antaa
Sirkku Reponen
Palvelupäällikkö
0406532656
Sirkku.Reponen@omnia.fi