Ajankohtaiset

Tutkimus osana jatkuvaa oppimista

Tulevaisuudessa on hyvä yhdistää käytäntö ja tutkimustieto toisiinsa nykyistä enemmän käytännön niin opetustyössä, opiskelijan ohjauksessa kuin esimiestyössä (Esfri). Suomi on koulutuksen kärkimaita, mutta tullakseen vielä paremmaksi pedagoginen kehittäminen tutkimustulosten ja käytännön kokemukset yhdistämällä on entistä tärkeämpää.

Omnian tutkimustoiminnan tavoitteena on tukea monialaisen henkilöstön työtä tutkimukseen perustuvan tiedon avulla - tehdä mahdolliseksi uusimman tiedon virtaus Omnian ja tutkimusyhteisöjen välillä. Omnia myöntää perus- tai jatkotutkintoa tekeville opiskelijoille tutkimuslupia aineiston hankkimista varten. Tähän mennessä Omnia on myöntänyt kolmekymmentäseitsemän (37) tutkimuslupaa eri tieteenalan tutkimukselle. Tutkimuslupia on myönnetty kuudessatoista (16) eri korkeakoulussa tai yliopistossa tehtävään tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimusaiheet vaihtelevat palvelumuotoilun tutkimuksesta pelillistämisen merkityksen tutkimuksesta kielen oppimiseen. 

Tutkimuksen aiheet saavat usein alkunsa ilmiöstä, josta on tärkeää saada lisää tutkittua tietoa arkitiedon rinnalle. Tiede tuottaa uutta tietoa ja etsii totuutta. Tieto puolestaan luo käsityksiä asioista ja toimii kehitystyön pohjana. Hyvätkään perustelut omille uskomuksille ei riitä, vaan totuutta on haettava perustellun ja luotettavan tiedon avulla. Tämän vuoksi tarvitaan tutkittua tietoa. Nykyisin kvasitiedon nopean leviämisen aikana tämä tarve on entisestään lisääntynyt.

Jätä tutkimusidea!

Jos sinulla on idea, jota tulisi mielestäsi tutkia, voit jättää sen Omnian Tutkimusideat -koriin, josta se välitetään eteenpäin alan tutkijoille ja/tai asianomaisiin tutkimuslaitoksiin. Voit liittää mukaan tiedon, kuinka Omnia voisi mielestäsi olla mukana kyseisessä tutkimuksessa. Jos haluat tietää, kuinka tutkimusideasi etenee, jätä mukaan myös omat yhteystietosi. 

Esimerkkinä ammatillisen koulutuksen tutkimustyöstä on Jenni Simosen ja Aino Heikkilän tuore tutkimus 'Savupilvi portin yllä. Tutkimus ammatillisten oppilaitosten savuttomuustyöstä' (2019). Tutkimusraportti on julkaistu Opetushallituksen verkkojulkaisuna. Tutkimuksessa tarkastellaan tupakkatuotteiden käytön nykytilaa ja savuttomuustyön toteutumista auto- sekä ravintola- ja cateringalan koulutusohjelmissa kuudessa ammatillisessa oppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Tutkimuksessa on hyödynnetty kolmenlaisia aineistoja: opiskelijoiden, henkilökunnan ja johdon edustajien haastatteluja, oppilaitoksissa tehtyä havainnointia ja oppilaitosten savuttomuutta koskevaa materiaalia.

Tervetuloa kehittämään ammatillista koulutusta yhteistyössä Omnian kanssa!

Lisätietoja antaa
Tarja Lang
Tutkimuspäällikkö
0505771723
Tarja.Lang@omnia.fi