Ajankohtaiset

Opiskelija, osallistu Helsingin yliopiston tutkimukseen!

Jokaisen syksyllä 2017 opintonsa aloittaneen ammatillista perustutkintoa suorittavan opiskelijan toivotaan osallistuvan tutkimukseen. Aikaa tähän menee noin tunti jonkin oppitunnin yhteydessä viikkojen 43-45 aikana. Opiskelijoilta ei edellytetä mitään etukäteisvalmisteluja.

Lisätietoja

Projektisihteeri Marja-Liisa Kieksi p. 050 318 93 36, marja-liisa.kieksi@helsinki.fi