Uutiset

Opiskelija, osallistu Helsingin yliopiston tutkimukseen!

Omnian ammatillinen perusopetus on mukana kehittämässä Helsingin yliopiston kanssa oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta, jonka osana toteutetaan tutkimus opiskelijoille.

Jokaisen syksyllä 2017 opintonsa aloittaneen ammatillista perustutkintoa suorittavan opiskelijan toivotaan osallistuvan tutkimukseen. Aikaa tähän menee noin tunti jonkin oppitunnin yhteydessä viikkojen 43-45 aikana. Opiskelijoilta ei edellytetä mitään etukäteisvalmisteluja.

Lisätietoja

Projektisihteeri Marja-Liisa Kieksi p. 050 318 93 36, marja-liisa.kieksi@helsinki.fi