Ajankohtaiset

Toisen asteen yhteishaku Espoon seudulla

Peruskoulun päättäviä hakijoita oli 58 630, joista 96 % sai opiskelupaikan (viime vuonna 95 %). Perusopetuksen päättävistä 24 840 (44 %) hyväksyttiin ammatilliseen koulutukseen ja 31 330 (56 %) lukiokoulutukseen.

Espoon seudun nuorista (16 vuotta ja alle) 81 % hakeutui ensisijaisesti lukioon ja 19 %  ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen tänä vuonna. Heistä tähän mennessä koulutukseen on valittu valtakunnallista tasoa noudattaen 95%. Hakijoista 73% on valittu lukioon, 22% ammatilliseen koulutukseen ja valintaa vielä koulutukseen odottaa 5% hakijoista. Lukion ja ammatillisen väliset osuudet eroavat valtakunnallisesta 20%-yksikköä

Espoon seudulla trendi edellä mainittujen lukujen osalta on säilynyt lähes ennallaan jo useamman vuoden, vaikka ikäluokan koko on alueella kasvanut merkittävästi.

Omniaan valittiin 11.6.2020 1404 opiskelijaa ja tilanne muuttuu varasijojen myötä syksyyn asti. Omniaan tähän mennessä valituista 52 % on yli 16-vuotiaita ja 48 % 16-vuotiaita tai nuorempia. Miehiä heistä on 774 ja naisia 554. Suomi on äidinkielenä 904, ruotsi 33 ja muu keli 391 valituista. Vuosittain Omniassa aloittaa ammatillisen perustutkinnon 3500 uutta opiskelijaa, eli jo yli puolet opiskelijoista valitaan jatkuvan haun kautta. Lukio-opinnot ammatilliseen tutkintoon yhdistää Omniassa vuosittain noin 100 opiskelijaa.

Oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelu etenee valtakunnallisesti ja Omnia jätti lausuntonsa asiaan liittyen 15.6.2020. Espoon seudulla on hyvä tilanne tulevan uudistuksen kannalta se, että kaikille peruskoulun päättäville on voitu jo useamman vuoden ajan tarjota jatkopaikka Omnian, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteistyönä. Ammatillisen ja lukio-koulutuksen rinnalla ovat tärkeänä osana valmistavat ja valmentavat koulutukset (10-luokka, Valma ja Luva) sekä muut tarjottavat koulutukset ja palvelut kuten Aikuisten perusopetus, Nuorten työpajat, Maahanmuuttajien osaamiskeskus sekä tulevaisuudessa vahvemmin myös aikuislukio.

Lisätietoa Yhteishaun toteutumsiesta Espoon seudulla vuonna 2020 PDF iconyhteishaku 2020 Espoonseudulla.

Lue lisää Espoon kaupungin tiedotteesta ja Omnian yhteishakutiedotteesta.

Lisätietoja antaa
Maija Aaltola
Rehtori
0503849354
Maija.Aaltola@omnia.fi