Ajankohtaiset

Tilannekuva COVID 19 -tilanteessa 16.3.2020 klo 20.00

Suosituksella turvataan opetus sekä tutkintojen suorittaminen ja opiskelijavalinnat koronavirustilanteen jatkuessa. www.minedu.fi

Omnian toimenpiteet

  • Tiistaina 17.3.2020 edetään lukujärjestysten ja suunnitelmien mukaisesti sekä valmistaudutaan siirtymistä etäopiskeluun.
  • Omnian kaikki toimitilat mukaan lukien ruokalat ja kirjastot suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka.
  • Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan suunnitellusti Kirkkokadun toimipisteessä.
  • Lähiopetus ja -ohjaus toteutetaan 18.3.2020 alkaen kaikissa koulutuksissa sekä nuorten työpajoilla ja osaamiskeskuksessa vaihtoehtoisilla tavoilla. Opintojen eteneminen ja valmistuminen pyritään turvaamaan.  
  • Opiskelijapalvelut ovat opiskelijan käytössä myös etäopiskelujen aikana. Tarkemmat tiedot päivitetään omnia.fi-sivuille. 
  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkuu suunnitellusti työpaikan linjausten ja ohjeistusten mukaisesti. Jos työssäoppimisjakso keskeytyy, ohjaava opettaja varmistaa opintojen etenemisen muulla tavoin.
  • Jos opiskelijan näyttöjä ei voida tehdä suunnitellusti, järjestetään näytöt opiskelijan edun mukaisesti muulla soveltuvalla tavalla.
  • Ulkomailla vaihdossa tai harjoittelussa olevia opiskelijoita kehotetaan palaamaan Suomeen ja siirtymään etäopiskeluun.

Lehtimäentien ja Kirkkokadun toimipisteessä on ollut opiskelija, jolla on todettu koronatartunta. Tilat on puhdistettu ja ne ovat käytössä 17.3.2020. Altistuneisiin ollaan oltu yhteydessä.

Lisätietoja omalta vastuuopettajalta. 

Yhdessä selviämme tästäkin!

Lisätietoja antaa
Maija Aaltola
Rehtori
0503849354
Maija.Aaltola@omnia.fi