Ajankohtaiset

Tiedote | Uusia linjauksia oppilaitoksen toimintaan 23.11.2020 alkaen

Ryhmä linjasi uusista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi, tiedote 20.11.2020 Espooon kaupungin verkkosivuilla.

Suositukset ja rajoitukset koskevat myös Omnian toimintaa.  

Omniassa etäopetusta ja -ohjausta lisätään toistaiseksi  

 • Etäopetusta- ja -ohjausta sekä opetuksen porrastamista lisätään 23.11. alkaen hallitusti kaikessa Omnian toiminnassa niin, että samaan aikaan toimipisteissä on läsnä vain yksi kolmasosa opiskelijoista. Järjestelyt on suunniteltu ja niistä on tiedotettu 23.11.2020.
 • Etäopetuksen lisääminen toteutetaan koulutusten, tutkintojen ja muiden palveluiden erityispiirteet huomioiden. Osa toiminnasta on mahdollista siirtää lähes kokonaan etäopetukseen ja -ohjaukseen, kun taas osa toiminnasta on niin käytännönläheistä, että se on tärkeää valtaosin toteuttaa jatkossakin Omnian tiloissa.   
 • Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioidaan etäopetusta ja -ohjausta lisättäessä. Opintojen eteneminen ja oppimistavoitteiden saavuttaminen varmistetaan yksilöille ja pienryhmille suunniteltavalla lähiopetuksella, ohjauksella ja erityisellä tuella. Opiskeluhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palvelut jatkuvat ennallaan – käytetään kuitenkin ensisijaisesti etäyhteyksiä näidenkin palvelujen osalta.  
 • Etäopetus toteutetaan ensisijaisesti sovitun lukujärjestyksen mukaan. Opetus ja ohjaus toteutuu silloin reaaliaikaisesti verkon kautta tai reaaliaikaisesti muilla opiskelijoiden kanssa yhdessä sovituilla viestintävälineillä.  
 • Opetusjärjestelyissä varmistetaan, ettei opiskelijoiden tarvitse opiskella useammassa eri toimipisteessä ja ryhmässä. Etäopetukseen siirretään painotetusti opetusryhmät, joihin opiskelijat tulevat useista eri koulutuksista ja toimipisteistä. Turhaa liikkumista Omnian tiloissa on muutenkin syytä välttää.   
 • Työelämässä oppiminen jatkuu sopimusten mukaisesti työpaikkojen tilanne huomioiden ja työpaikan antamia turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauskäynnit sekä näytön arviointikeskustelut tapahtuvat verkon tai puhelimen välityksellä.
 • Opiskelijahuoltopalvelut (terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori) jatkuvat ennallaan.

Opiskelijoille lainattavat laitteet  

 • Mikäli etäopiskeluihin siirtyvällä opiskelijalla ei ole mahdollisuutta oman laitteen käyttöön, on hänen mahdollista saada Omnian laite käyttöönsä.  
 • Laitteita lainataan etäopiskelua varten vain opiskelijoille, joilla ei ole käytössä omia laitteita ja joiden ei ole mahdollista opiskella ilman lainattavaa laitetta.  
 • Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeen saa vastuuopettajalta. Huoltajan allekirjoitus tarvitaan alaikäisen opiskelijan hakulomakkeelle.  

Kahvila- ja ravintolapalvelut 24.11.2020 alkaen

 • Aamupuuroa ei ole toimipisteissä toistaiseksi tarjolla.  
 • Kahviloiden aukioloajat:  
 • Leppävaara, Lehtimäki ja Kirkkokatu klo 8 -10  
 • Tapiola, Kirkkonummi, Suomenoja: aukiolo ennallaan  
 • Opiskelijoiden ruokailu järjestetään jatkossakin toimipisteissä, mutta turvallisuutta lisätään siirtymällä annosruokailuun.  
 • Etäopiskelijoiden on mahdollisuus tulla ruokailemaan omaan toimipaikkaan seuraavasti: Lehtimäki klo 13.00–13.45. Tapiola klo 13.30–14.00. Leppävaara klo 12.30–13.30. Kirkkokatu klo 13.15–14.15. Kirkkonummi klo 12.30–13.30. Lakela klo 12.30- 13.30.  Suomenoja 12.00 - 12.45.
 • Sovittuja ruokailuaikoja tulee täsmällisesti noudattaa ja erityisen tarkasti on noudatettava turvavälejä viereiseen/vastapäiseen henkilöön (etäisyyttä 1 m).  
 • Käsidesiä tulee käyttää aina, kun kosketaan yhteiskäyttövälineisiin.  
 • Maskia tulee käyttää ravintolassakin, paitsi ruokailun aikana.
 • Suurimpiin Omnian ravintoloihin tulee valvojia, jotka varmistavat turvallisuusohjeiden noudattamista.  

Hakija- ja opiskelijapalvelut InfoOmnia

 • Palvelut jatkuvat ennallaan. Opiskelijoita suositellaan kuitenkin asioimaan ensisijaisesti sähköisesti.  
 • Tutkintotodistukset postitetaan valmistuville.  

 Tilaisuuksien järjestäminen

 • Omniassa ei järjestetä suosituksen mukaisesti yli 10 henkilön lähitapaamisia. Tämä ei koske opetustoimintaa.
 • Syksyn uusien ylioppilaiden juhla ja lakitus järjestetään täysin virtuaalisesti 4.12.2020 klo 17.

Koronatartunnat Omniassa

 • Koronalle altistuneille ja karanteeniin asetetuille tiedotamme Omniasta heti, kun saamme vahvistuksen tartuntatautiyksiköltä. Tartuntatautiyksikkö soittaa suoraan opiskelijoille ainoastaan silloin, jos on tarve saada lisätietoja.
 • Opiskelija ilmoittaa heti vastuuopettajalle- tai ohjaajalle, jos on sairas tai jos hänellä on todettu koronatartunta. Omnian tiloihin eikä edes terveydenhoitajan vastaanotolle saa tulla, jos on koronaviruksen oireita.
 • Kaikkien on hyvä muistaa, ettei useimmiten maskia käyttänyt koronalle altistunut henkilö joudu karanteeniin.

Koronatapauksia on ollut paljon, mutta Omniassa on kuitenkin turvallista työskennellä ja opiskella. Vielä turvallisempaa, kun kaikki käytämme maskeja ja noudatamme hygieniaohjeita.

Lisätietoja antaa
Maija Aaltola
Rehtori
0503849354
Maija.Aaltola@omnia.fi