Ajankohtaiset

Tiedätkö miten toimia työtapaturman sattuessa?

kypärä ja lasit.

Tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa tee nopeasti tilannearvio:

  • selvitä mitä on tapahtunut.
  • Kutsu tarvittaessa paikalle terveydenhoitaja tai ensiapuryhmän jäsen.
  • Käytä ensiapukaapin välineistöä ja tarvikkeita.
  • Vakavissa vammoissa/sairaustapauksissa soita hälytyskeskukseen 112. Käynnistä heti potilaan ensiapu, toimi rauhallisesti.
  • Älä jätä potilasta yksin – järjestä opastus pelastajille.

Hätäilmoitusta tehdessäsi kerro:

  • kuka olet
  • mitä on tapahtunut
  • tarkka osoite
  • Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan. Älä jätä potilasta yksin.

Jos olet opiskelija, ilmoita työtapaturmasta heti vastuuopettajallesi tai työssä oppimisen vastuuopettajalle ja työpaikan esimiehelle.
Jos kuulut henkilökuntaan, ilmoita työtapaturmasta heti esimiehellesi.

Täytä tapaturmailmoitus ja turvallisuuspoikkeamailmoitus. Ilmoita tapauksesta suojeluvastaavalle tai suojelujohtajalle. Heidän tehtävänsä on auttaa tarvittaessa tapauksen jälkiselvittelyssä sekä päättää toimenpiteistä, joiden avulla vastaavista tapauksista voitaisiin välttyä. Suojelujohdon tehtävänä on myös käsitellä läheltä piti -tapaukset yhdessä työsuojeluryhmän kanssa. Myös kodin ja työpaikan välisellä matkalla sattuneet tapaturmat ovat työtapaturmia.

Tutustu verkkosivuillamme turvallisuuspikaohjeeseen.
Tutustu myös toimipisteesi pelastussuunnitelmaan ja kertaa siitä ensiapuohjeita. Pelastussuunnitelmat löydät turvallisuus Omniassa-sivulta.

Lisätietoja antaa
Mia Kivelä
Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö
0468515041
Mia.Kivela@omnia.fi