Ajankohtaiset

Tervetulotiedote uusien opiskelijoiden huoltajille

Nuoresi aloittaa opiskelut Omniassa, toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi huoltajayhteistyöhön kanssamme! 

Tässä hieman alkuinformaatiota opintoihin liittyen. 

Ennen opintojen aloitusta 

Uudelle opiskelijalle on lähtenyt valintakirje kesäkuussa ja toinen kirje lähetetään heinäkuussa niistä asioista, joita on hyvä ottaa huomioon ennen opintojen aloitusta. Voitte tutustua viesteihin yhdessä. 

Ennen opintojen alkua opiskelijan tulee täyttää ”Opiskeluvalmiuksien tunnistuslomake” Wilmassa (löytyy ylhäältä kolmen pisteen alta: ohjaus ja tuki > muut asiakirjat > opiskeluvalmiuksen tunnistuslomake). Ole mukana lomakkeen täyttämisessä. Lomakkeessa kartoitetaan nuoren opiskeluvalmiuksia ja tietoja käytetään ohjauksen ja tuen suunnitteluun. 

Opiskelu alkaa 4.8.2021 

Opiskelu alkaa 4.8.2021. Ensimmäisellä viikolla keskitytään HOKSien tekemiseen ja varsinainen lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa seuraavalla viikolla 9.8.2021. 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS 

Opiskelijalle tehdään heti opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii, miten osaaminen osoitetaan sekä mitä ohjausta, tukea tai mahdollisia erityisen tuen toimia opiskelija tarvitsee hänen elämäntilanteensa huomioiden. HOKSia päivitetään opintojen kuluessa useaan kertaan, jolloin myös huoltajilla on mahdollisuus osallistua sen tekemiseen. 

HOKS täytetään opiskelijan kanssa Wilmassa ja se löytyy huoltajalle kohdasta tulosteet -> HOKS-tuloste, huoltaja (Tulosteet -otsikko löytyy kolmen pisteen alta). 

Opinnot ovat maksuttomia 

Oppivelvollisuuden pidentämisen myötä toisen asteen opinnot (ammatillinen koulutus ja lukio) muuttuvat maksuttomaksi oppivelvollisille ja pääosin myös muille opiskelijoille. Opiskelija saa Omniasta käyttöönsä opintojen ajaksi kannettavan tietokoneen ja ammattiin opiskelussa tarvittavat välineet, sekä oppimateriaalit. Oppivelvollisia ovat keväällä 2021 peruskoulun päättäneet nuoret (pääosin vuonna 2005 syntyneet). 

Tärkeät yhteyshenkilöt 

Omniassa nuoresi tukena on paljon ammattilaisia. Vastuuopettaja on ensisijainen yhteistyökumppani huoltajiin päin. Tämän lisäksi ohjaajat käyvät päivittäin läpi poissaolevia opiskelijoita ja ottavat heihin ja tarvittaessa teihin huoltajiin yhteyttä. Olemme koonneet ammattilaisistamme ja palveluistamme lyhyen esitteen, jonka löydät alta. Opiskelija saa oman vastuuopettajan, opinto-ohjaajan ja ohjaajan tiedot heti opintojen alettua. Opiskelija voi täydentää esitteeseen opiskelijan omat opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstön nimet ja yhteystiedot.

PDF iconOhjauksen ja tuen palvelut -esite

Huoltajan Omnia-tunnusten aktivointi 

Omnian tunnusten aktivointiohje tulee suomi.fi-palvelun kautta aikavälillä 28.7. - 3.8.2021. Aktivoi tunnukset mahdollisimman pian ja seuraa aktiivisesti Wilma-viestintää. 

Kuittaa Wilmassa huolettavalle annettavan tietokoneen luovutussopimus ja tutustu käyttöehtoihin.  

Yhteydenpito ja huoltajayhteistyö 

Toisella asteella vastuu opinnoista siirtyy yhä enemmän opiskelijalle itselleen, mutta huoltajan tukea tarvitaan edelleen paljon. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä huoltajalla on vastuu nuorensa opinnoista, kuten peruskouluaikanakin. Toivomme, että huoltajana olet yhteydessä vastuuopettajaan aina, kun haluat saada tietoa nuoresi kohdalta missä mennään tai jokin asia mietityttää sinua. Yhteydenpitomme huoltajaan tapahtuu paljon Wilman ja puhelimen välityksellä. 

Alkusyksystä huoltajille tullaan järjestämään kotiväenilta, jossa kerrotaan tarkemmin opinnoista ja siellä on mahdollisuus esittää myös kysymyksiä. Olemme kehittämässä huoltajayhteistyötämme ja tavoitteenamme on järjestää huoltajille lukuvuoden aikana erilaisia työpajoja ja infoja. 

Tietoa opinnoista