Hyppää pääsisältöön
Koronaohjeet Omniassa

Syksyn talo ja tekijät tutuksi -kierros päättyi Lakelaan

Uutinen | 16.11.2021
Kuntayhtymän johtaja Tuula Antola ja rehtori Maija Aaltola kiersivät Omnian eri toimipisteissä tutustumassa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaan osana uuden kuntayhtymän johtajan perehdytystä.

Kierroksen ensimmäisessä osassa tutustuttiin Viherlaakson, Suomenojan, Olarin ja Leppävaaran toimintaan, joista voi lukea aiemmasta uutisesta.

Tässä tiedotteessa kerrotaan kuulumiset kierroksen toisesta osasta, jossa tutustuttiin Lehtimäen, Kirkkonummen, Kirkkokadun, Tapiolan ja Lakelan toimintaan.

Lehtimäki 11.10.2021

Lehtimäen hius- ja kauneudenhoitoala

Vierailulla Lehtimäen Hius- ja kauneuspalveluissa.

Tutustumiskierroksen neljäntenä etappina oli Lehtimäen toimipiste, jossa päivän aikana kuultiin opiskelijoiden ajatuksia, uusista opetusmenetelmistä, työssäoppimisesta sekä yhteisten tutkinnon osien eli YTOjen nivomisesta ammatillisen koulutukseen. Kierroksella käytiin tutustumassa ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen eli VALMAan, puhtaus- ja kiinteistöalaan, hius- ja kauneudenhoitoalaan, liiketoimintaan sekä sosiaali- ja terveysalaan. Kansainvälinen tyttöjen päivä 11. lokakuuta kuului myös keskusteluissa.

VALMAn tunnilla harjoiteltiin luetun ymmärtämistä pelaamalla Haluatko miljonääriksi -peliä ja toisella tunnilla pohdittiin eri ammattien ominaisuuksia.

Puhtaus- ja kiinteistöalalla tavattiin opiskelijoita mankeloinnin ja pakohuonepelin parissa, jossa oli 30 minuuttia aikaa selvittää muun muassa työturvallisuuteen liittyviä tehtäviä.

Hiusalalla oli menossa harjoitus partojen käsittelystä. Kauneudenhoidon puolella vieraat viivähtivät hetken rentouttavan musiikin ympäröimänä, kun opiskelijoilla oli menossa asiakastöitä.

Liiketoiminnan ohjelmassa oli koe ja kokeen purku yhdessä. Koe myös tehdään uudelleen, jolla varmistetaan asioiden oppiminen. 

Sosiaali- ja terveysalan luokassa ryhmä ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelijoita opiskeli tehtäväkorttien avulla esimerkiksi ensiapuun liittyviä kysymyksiä ja kansansairauksia. Joustava tapa suorittaa opintoja- eli JOTS-luokassa oli päivän mittaan ollut tupa täynnä.

Kirkkonummi 13.10.2021

Kirkkonummen veneenrakennusala

Kirkkonummella voi opiskella mm. veneenrakennusalaa.

Viides vierailu suuntautui Kirkkonummen Purotielle, jonka hyvä tunnelma heijastui henkilöstöstä ja opiskelijoista.

YTO-opintojen kestävän kehityksen tunnilla ryhmä pelasi ilmastonmuutoksen polkuja -peliä tutustuen samalla Luonnonvarat ja ilmastonmuutos -teemaan.

Sähkötekniikan työsalissa olivat eri vuosikurssien opiskelijoiden harjoitustyöt vauhdissa. Opinnoissa tärkeintä on aluksi oppia turvalliset työskentelytavat, sen jälkeen opiskelijat etenevät opinnoissaan omaa tahtiaan.

Tieto- ja viestintätekniikan puolella tulevat IT-tukihenkilöt latasivat virtuaaliserveriä harjoitustyönään. Näitä osaajia tarvitaan, missä vain on tietotekniikkaa, oli sitten kyse yrityksestä tai vaikka leipomosta tai modernista maatilasta.

Talonrakennustekniikassa, jossa harjaantumalla hankitut kädentaidot ovat oleelliset, oltiin helpottuneita, kun päästiin siirtymään takaisin lähiopetukseen.

Veneenrakennusala on paitsi Omnian erikoisuus myös Suomen mittakaavassa harvinainen. Veneenrakennusalan opiskelijoiden ryhmä on motivoinut ja yhteishenki hyvä. Kiinnostus veneisiin ja mereen yhdistää ikähaarukaltaan laajaa joukkoa. Kun nuoret ja iäkkäämmät kohtaavat 16–69-vuotiaiden porukassa, syntyy hyviä näkökulmia myös oppimisen kannalta.

Liiketoiminnan opiskelijoista monet olivat työssäoppimisen jaksolla. Hyviä TOP-paikkoja alueella ovat esimerkiksi Prisma, Citymarket ja K-Rauta. Puheenaiheiksi nousivat myös yrittäjyys sekä yrittäjämäinen ajattelutapa ja kesätyöfirmojen perustaminen.

Lähihoitajaopiskelijoilla oli tunnin aiheena tunteet. Opiskelijat kokivat, että opiskeluympäristö on turvallinen ja kannatteleva. On hyvä opiskella, koska opintoja räätälöidään, niissä tullaan vastaan ja opiskelija saa tukea ja yksilöllistä apua – myös silloin, kun suomi ei ole opiskelijan ensimmäinen kieli.

Tuula Antola ja Maija Aaltola kiittivät vierailusta päivän päätteeksi henkilöstön tapaamisessa ruokalassa. - Tämä koko kierros on ollut antoisaa toimintaympäristöanalyysia ja antaa myös ituja tulevaan strategiaan.

Kirkkokatu 25.10.2021

Kirkkokadun puutarha-ala

Kirkkokadulla toimii muun muassa puutarha-ala.

Kierroksen seitsemäs tutustumiskohde oli Kirkkokatu Espoon keskuksessa. Tutustuminen aloitettiin opiskelijaravintola Helmestä, jonka jälkeen vierailtiin InfoOmniassa ja opintohallinnon toimistossa.

Kulku jatkui puuosastolle, jossa kuultiin Pellakseen valmistuneen omakotitalon olevan opiskelijatyönä toteutettu. Tällaiset projektit mahdollistavat usean eri alan opiskelijoiden harjoittelun aidossa oppimisympäristössä ja he saavat kokemuksen, miten aito rakennustyömaa toimii. Ihailtiin myös opiskelijoiden valmistuvia töitä.

Puutarha-alan opiskelijoista moni kertoi oman harrastuneisuuden ja kiinnostuksen kasveihin johdattaneen näihin opintoihin. Kerrottiin, että yksi hyvä työssäoppimiskohde on kasvitieteellinen puutarha. Myös Omnian laajat piha-alueet tarjoavat hyvää harjoitustyömaata.

Kuvallisen ilmaisun luokassa vieraat pääsivät mukaan keskelle oppimistapahtumaa. Taideopettaja kertoi piirustusharjoituksen toistettuna kehittävän ajattelua, lisäävän luovuutta ja havainnollistavan erilaisia piirtämistapoja. Omniaan on alustavasti suunnitteilla seinämuraali. Tekstiili- ja muotialan luokassa oli meneillään kaavoitustöitä.

Loppupäivästä käytiin vielä liiketalouden aikuisopiskelijoiden tunnilla sekä metalliartesaanien pajassa. Lisäksi kuntayhtymän johtaja ja rehtori kuulivat Omnian johtamis- ja yrittäjyyskoulutuksista, kieli- ja kulttuuritietoisesta toiminnasta, koulutussuunnittelusta, järjestöyhteistyöstä ja uraohjauspalveluista. 

Tapiola 28.10.2021

Työväenopiston taiteen perusopetus

Tapiolassa opiskellaan mm. taiteen perusopetusta.

Tutustumiskierroksen kahdeksas etappi oli Tapiolan Itätuulenpiha, jossa voi opiskella aikuisten perusopetuksessa (AIPE), Espoon työväenopistossa ja Espoon aikuislukiossa.

Aikuisten perusopetuksessa opiskelu alkaa lukutaitovaiheesta, mikäli ei ole aiemmin opiskellut suomalaisessa peruskoulussa. Ryhmässä opiskelijoita oli kotoisin useista paikoista, kuten Afganistanista, Somaliasta, Irakista ja Jordaniasta. Päättövaiheen ryhmän opiskelijoihin nähden kehitys oli huima – opiskelijat ymmärtävät suomenkielisten käsitteiden ja termien eroja, kuten bruttopalkka ja nettopalkka.

Itätuulenpihalla toimii Espoon suurin lukio, Omnian aikuislukio. Lukiossa opiskelee noin 1000 opiskelijaa, joista noin 500 on ammattilukiolaisia. Lakkiaisissa osa valmistuu siis ylioppilaaksi ja ammatillisesta koulutuksesta ammattiin. Äidinkielen tunnilla valmistauduttiin yo-kokeeseen ja matematiikan tunnilla oli meneillään laskusääntöjen harjoituksia.

Työväenopisto toimii Tapiolan lisäksi useissa muussakin toimipisteessä Tapiolan ollessa pääpaikka. Taiteen perusopetuksen kurssilla oli menossa vastinparisommitelman harjoitus, johon vieraatkin osallistuivat. Töissä havainnollistettiin vastinpareja kuten utelias – vetäytyvä, yhteisö – yksilö, lähellä – kaukana.

Kierros jatkui vielä Kotoma-hankkeen tunnille. Hankkeen koko nimi on Opintoseteliavustus maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämätaitojen vahvistamiseen. Kohderyhmänä ovat Espoossa asuvat kotoutumisajan ylittäneet maahanmuuttajat. Ryhmä käsitteli parhaillaan suomalaisia ruokia.

Lakela 5.11.2021

Lakelan laboratoriossa

Lakelassa opiskellaan mm. laboratorioalaa.

Kierroksen viimeinen ja yhdeksäs toimipiste oli Lakela, jossa vierailu alkoi aamupuuron merkeissä opiskelijaravintola Herkussa. Toimipisteen yksi vahvuus on hyvä henki. Lakelan koulutusalojen lisäksi vierailulla tutustuttiin tukeen ja ohjaukseen sekä urheiluoppilaitostoimintaan. Aamiaisella kuultiin myös ravitsemuspalveluista, josta vastaa aidosti monikulttuurinen työyhteisö – edustettuna on 16 eri kansallisuutta.

Jots-luokassa kuultiin, millaista ryhmämuotoista tukea YTO-opintojen – kuten matematiikka ja kielet – suorittamiseen tarjotaan erityisen tuen piirissä opiskeleville. Opintojen tahtia, yhteensovitusta ammattiopintoihin, tuntimäärää ja työtapoja suunnitellaan moniammatillisesti ja opiskelijalähtöisesti.

Opiskelijan ohjauspalvelut huolehtivat opintojen ohjauksesta, opiskelijahuollosta ja opiskelijoiden osallisuustoiminnasta. Oppimisen tukipalveluiden vastuulla on varmistaa erityinen tuki, vieraskielisten tuki ​sekä oppimisvalmiuksia tukevien opintojen toteuttaminen. ​Palveluita kuvaa ajatusmaailma, jossa heikkoudet käännetään vahvuuksiksi.

Ravintola- ja cateringalan opiskelijat olivat valmistaneet raikkaan väriset alkoholittomat juomat. Opettaja kertoi opiskelijoiden pääsevän harjoittelemaan erilaisiin tilaisuuksiin kuten gaaloihin, eduskuntaan tai presidentin linnaan. Onnistumisen fiiliksiä koetaan paljon.

Tutustuttiin myös urheiluoppilaitoksen toimintaan ja tavattiin kokkiopiskelija ja Kiekko-Espoon naisten liigassa pelaava huippujääkiekkoilija Erika. Hän kertoi opiskeluarjen sujuvan ja vaihto-oppilaspaikka Kanadassa on toiveissa ja selvityksessä.

Matkailualan opiskelijoiden ryhmän aiheena oli Visit Finland ja tehtävänä miettiä, mitä haluaisi omien kiinnostuskohteiden mukaisesti esitellä matkailijalle Suomesta. - Brändaaminen, markkinointi ja imago olivat tunnin teemoja. Eräs opiskelijoista kertoi valinneensa matkailualan opinnot oman liikeidean tueksi.

Lakelan laboratorioala kouluttaa laborantteja teollisuuteen. Mikrobiologian laboratoriossa opiskelijat harjoittelivat esimerkiksi näytteiden ottoa jauhelihasta. Tärkeä osa opiskelua ovat työtavat, siivous ja puhtaista välineistä huolehtiminen.

Tuoreiden leivonnaisten tuoksu ympäröi vieraat, kun saavuttiin leipuri- ja kondiittoriopiskelijoiden taidonnäytteiden äärelle. Samaan aikaan tuntui valmistuvan ainakin sämpylöitä, pullia ja täytekakkuja. Leipomon toiminta on myös kestävää. Mitään ei lähde roskiin. Esimeriksi kuivatuista leivonnaista voidaan tehdä korppujauhoja. ​​​​​​​Vierailun päätteeksi vieraat pääsivät ostoksille Fridan torille.

Takaisin ylös

Lisätietoja antaa

Tagit:
Uutinen
Ammattitaito
Johtaminen
Oppimisympäristöt
Osallisuus