Ajankohtaiset

Suurin osa työpajanuorista sijoittuu positiivisesti työpajajakson jälkeen

Työpajatoiminnan tavoitteena on ohjata nuoria koulutukseen, työhön tai muuhun nuoren tilanne ja tavoitteet huomioiden tarkoituksenmukaiseen toimintaan tai palveluun. Omnian nuorten työpajoilla nuorten jatkosijoittumisesta vastaa moniammatillinen yksilövalmentajista koostuva ohjauspalvelujen tiimi yhteistyössä työpajaohjaajan ja tietysti nuoren itsensä kanssa. Nuorten kanssa käydään työpajajakson aikana yksilökeskusteluita, joissa tarkastellaan nuoren yksilöllisiä tavoitteita ja tehdään suunnitelmia sekä työpajajaksolle että pidemmällä tähtäimellä työpajajakson jälkeen.

Työpajanuorten sijoittuminen työpajajakson jälkeen

Nuorten työpajoilla seurataan nuorten sijoittumisia heti työpajajakson jälkeen sekä vuosi työpajajakson päättymisestä. Vuonna 2019 70 % työpajajakson päättäneistä nuorista sijoittui positiivisesti työpajajakson jälkeen. Positiivinen sijoittuminen tarkoittaa sijoittumista koulutukseen, työhön, muuhun ohjattuun toimintaan tai esim. asevelvollisuuden suorittamista tai sairauslomaa. Vuonna 2019 työpajajakson päättäneistä yhteensä 244 nuoresta 28,7 % sijoittui koulutukseen, 9,8 % työhön, 26,2 % muuhun ohjattuun toimintaan ja 5,3 % muualle. Työttömäksi työpajajakson jälkeen jäi 22,1 % nuorista.

Positiivisten jatkosijoittumisten määrä Omnian nuorten työpajoilla nousi 8 prosenttia vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna. Vuodelle 2020 tavoiteluku positiivisten jatkosijoittumisten osalta on 75 %. Jatkosijoittumista pyritään parantamaan erityisesti lisäämällä nuorten hakeutumista Omnian ammatillisiin koulutuksiin ja muihin Omnian koulutuksiin.  Työelämäyhteistyötä ja nuorten työllistymistä vahvistetaan mm. pop up -pajatoiminnan ja työpaikalla tapahtuvan valmennuksen kautta.

Nuorten työpajojen vuosi 2019

Omnian nuorten työpajoilla oli vuonna 2019 yhteensä 319 valmentautujaa. Heistä 93 % koki sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana. 84 % nuorista koko elämänhallintansa ja tavoitteellisuutensa parantuneen. 81 % koki ottaneensa positiivisia askelia arjen hallinnassa ja 80 % koki opiskelu- ja työelävalmiuksiensa parantuneen.

Lisätietoja antaa
Juho Salmi
Palvelupäällikkö
0401267282
Juho.Salmi@omnia.fi