Ajankohtaiset

Suomalaiset ammatilliset tutkinnot ratkaisemaan globaalia oppimisen kriisiä

Koulutuspalvelujen vientiyhtiö Omnia Education Partnerships Oy (myöhemmin OEP) ja YK:n koulutuksen ja tutkimuksen instituutti UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) ovat  allekirjoittaneet yhteistyöpöytäkirjan, jonka keskeisenä sisältönä on

  • suomalaisten ammatillisten toisen asteen tutkintojen tarjoaminen kohdennetusti pakolaisstatuksen omaaville henkilöille
  • tukea koulutuksen laadun kehittymistä tarjoamalla ammatillisia tutkintoja koulutus- ja ohjaustehtävissä toimiville henkilöille kehittyvissä maissa
  • tukea kehittyvien maiden yrittäjyyden ekosysteemin rakentumista muun muassa kouluttamalla paikallisia kouluttajia ja tarjoamalla lokalisoitua yrittäjän ammattitutkintoa

OEP on luonnut toimintamallin, jossa paikallisesti toimivat kouluttajaverkostot kouluttavat ja ohjaavat tutkintotavoitteista oppimista. Arviointi tehdään yhteistyössä suomalaisten kouluttajien kanssa, jotta varmistetaan riittävä, tutkintotason mukainen osaaminen. Mallia on kokeiltu menestyksellisesti niin saudi-arabilaisissa kouluissa kuin yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa Ugandan pakolaisleirillä.

Miksi suomalainen ammatillinen koulutus kiinnostaa YK:n järjestöä?

Suomalainen ammatillisen koulutuksen malli tarjoaa joustavuutta – osaaminen ratkaisee, ei missä ja miten se on hankittu. Kansainvälisesti tunnustettu tutkintotodistus on tärkeä osa kokonaisuutta, sillä se tarkoittaa, että osaaminen on myös mitattu työelämän kriteerein ja todistus avaa ovia jatko-opintoihin, toteaa OEP:n toimitusjohtaja Mervi Jansson.

OEP:n ja Kirkon Ulkomaanavun yhdessä Ugandassa kokeilema toimintamalli, jossa keskityttiin ensin osaamisen siirtoon kouluttamalla paikallisia kouluttajia ja tukemalla heidän kehittymistään ja valmiuksiaan kouluttaa suomalaisia tutkintoja, toimi erittäin hyvin, kertoo KUA:n projektipäällikkö Ville Wacklin. Tällä hetkellä vain alle 2 % humanitäärisestä avusta kohdennetaan koulutukseen. Suomalainen koulutus on laadukasta ja oikein paketoituna toimii erinomaisesti myös kehittyvissä maissa, tässä olisi nyt profiloitumisen paikka, jatkaa Wacklin.

OEP:n ja UNITAR:in yhteistyön tavoitteena on tukea uusien työpaikkojen syntymistä ja työllistymismahdollisuuksia kehittyvissä maissa. Suomalainen ammatillinen koulutuksen malli tukee erinomaisesti YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteita ja paikallisten koulutuksen ja yrittäjyyden ekosysteemin tukeminen tarjoaa eväitä pitkäjänteiseen vaikuttavuuteen.

OEP Oy on 2016 perustettu koulutuspalvelujen vientiin keskittyvä yhtiö, jonka omistavat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Kirkon Ulkomaanapu, Savon Koulutus Oy ja Suomen Yrittäjäopisto. 

Lisäätietoja antaa

Mervi Jansson, toimitusjohtaja
+358 43 820 0152
mervi.jansson@oep.fi