Ajankohtaiset

Suomalaisesta dialogista mallia Palestiinan koulutuksen kehittämiseen

Palestiinalaisten koulutusta tukeva HQSF-säätiö on allekirjoittanut sopimuksen Omnia Education Partnerships Oy (OEP) kanssa koulutusohjelmasta Palestiinan koulutusalan ammattilaisille. Sparking Dialogue on Education -ohjelman visiona on luoda Palestiinaan koulutettujen, innovatiivisten ja kehittämiseen sitoutuneiden nuorten sukupolvi, joka rakentaa Palestiinan tulevaisuutta. Ohjelma tuo yhteen koulutuksen sidosryhmien edustajat pohtimaan yhdessä askeleita vision saavuttamiseksi.

“Haluamme tarjota palestiinalaisille nuorille tarvittavat taidot tulevaisuutta varten”, sanoo HQSF-säätiön johtaja Rana Diab. “Vuoropuhelun kautta voimme luoda koulutusjärjestelmän, joka tuottaa Palestiinaan osaavia nuoria tulevaisuudessa.“

Palestiinalaisten koulutusta tukeva HQSF-säätiön johtaja Rana Diab vierailulla Omniassa.
HQSF-säätiön johtaja Rana Diab edustaa Palestiinan koulutusjärjestelmän kehittämiseksi perustettua Khutwa-hanketta.

Inspiraatiota Suomen mallista

Osana kehittämisohjelmaa palestiinalaiset opettajat tutustuivat tammikuussa suomalaiseen koulutukseen ja peilasivat kokemaansa suomalaisten kollegojen kanssa. Opintomatka huipentui yhteiseen hackathoniin, jossa kokemuksia purettiin. “Meitä kiinnostaa se, miten Suomi on onnistunut luomaan menestyksekkään koulutusjärjestelmän”, Diab sanoo.

Palestiinalaisia opettajia ja opetusalan ammattilaisia vierailulla Omniassa 2018.
Palestiinalaiset opettajat ja opetusalan ammattilaiset vierailivat Omniassa Espoon keskuksessa tammikuussa tutustuen suomalaiseen koulutuksen ekosysteemiin.

Ohjelmassa ei haluta kopioida Suomen mallia Palestiinaan vaan oppia eri osapuolten, kuten työelämän ja koulutuksen järjestäjien vuoropuhelusta. Ohjelmassa ei myöskään haeta valmiita ratkaisuja. “On tärkeää osata katsoa asioita Suomen kontekstin ulkopuolelta ja tuntea Palestiinan erityispiirteet”, Diab kertoo. Diabin mukaan OEP:n tuoma lisäarvo onkin haasteiden ymmärtämisessä ja sen muuntamisessa ohjelman sisällöksi.

Työpajat jatkuvat Palestiinassa

Suomen opintomatkan jälkeen koulutuksen sidosryhmien välinen vuoropuhelu jatkuu kevään aikana Palestiinassa pidettävissä työpajoissa. Työpajoissa tarjotaan osallistujille työkaluja muutokseen, koulutuksen kehittämiseen ja verkostoitumiseen sekä autetaan ymmärtämään kunkin osapuolen rooli Palestiinan koulutuskokonaisuudessa. ”Ohjelmaan valitut osallistujat ovat erittäin sitoutuneita jakamaan kehittämiään hyviä käytäntöjä” toteaa OEP:n toimitusjohtaja Mervi Jansson. Ohjelman tarkoituksena onkin purkaa koulutussektorin siiloja käytännön tekemisen, jakamiseen ja yhteiskehittämiseen kautta.

Lisätietoja

Mervi Jansson, toimitusjohtaja, Omnia Education Partnerships Oy, mervi.jansson@oep.fi