Ajankohtaiset

Sote-oppilaitosjohto paneutui opettajien vuosityöaikaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Kuntaliitto tuovat sote-oppilaitosjohdon tapaamisiin omat ajankohtaiset teemansa, jotka verkosto ja sitä kautta ammatillisen koulutuksen järjestäjät ympäri Suomen ottavat työlistalleen.

Ministeriöstä kerrottiin, että asetusta muutetaan niin, että oppilaitokset voivat halutessaan järjestää hakeutujia karsivan pääsy- ja soveltuvuuskokeen jo keväällä 2019.

Osaamisen kehittäminen edellyttää, että maakunnat, alueen sote-palvelujen tuottajat, korkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät tekevät yhteistyötä osaamistarpeiden ennakoimiseksi ja tunnistamiseksi sekä luovat yhteistyössä rakenteet ja käytännöt osaamisen kehittämiseksi.

Uusia käytänteitä ja pedagogisia ratkaisuja

Verkostopäivillä paneuduttiin päivän polttavimpaan puheenaiheeseen – opettajien vuosityöaikaan. Kaikki ammatillisten koulutuksen opettajat siirtyvät asteittain vuosityöaikajärjestelmään vuoteen 2020 mennessä. Vuosityöaikajärjestelmä mahdollistaa niin sanotun reformilain mukaisen ammatillisen koulutuksen järjestämisen ja korjaa ammatillisten opettajien työsuhteen ehdoissa olleet epäkohdat.

Aihetta lähestyttiin yhteisissä työpajoissa, joissa taottiin uusia käytänteitä ja jaettiin jo hyväksi todettuja käytänteitä. Erityisen kiinnostavia ovat uudet pedagogiset ratkaisut.

Mahdollisuutena pidettiin autonomisten opettajatiimien muodostamista, yhtenäisyyttä ja tasavertaisuutta, kun kaikki opettajat ovat samassa työajassa.

Ääni kuuluviin neuvottelukunnissa

Sote-oppilaitosjohdon valtakunnallinen verkosto on toiminut jo yli 20 vuotta ja kokoontunut 1-2 kertaa vuodessa johtamisen ja opetuksen kehittämiseen liittyvien asioiden äärelle. 

Verkosto rakentuu viidestä alueellisesta verkostosta: Uusimaa, Länsi-Suomi, Keski-Suomi, Pohjois-Suomi ja Itä-Suomi. Alueverkostojen puheenjohtajat muodostavat valtakunnallisen verkoston työvaliokunnan. Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä opetusalapäällikkö Irina Oksanen Koulutuskeskus Salpauksesta.

Valtakunnallisen sote-oppilaitosjohdon verkoston edustajia on kutsuttu vuosien varrella erilaisiin valtakunnallisiin vaikuttamis-ja asiantuntijatehtäviin. Verkosto on koonnut lausuntoja muun muassa tutkintojen uudistamistyön yhteydessä.

Ensi vuonna oppilaitosjohdon verkostopäivät järjestetään Gradiassa Jyväskylässä.