Ajankohtaiset

Seminaarissa pohdittiin kestävää kotouttamista

”Kun maahanmuuttaja tulee kuulluksi ja voi olla aktiivinen kotouttamisprosessissa, hän voimaantuu ja kotouttaminen onnistuu”, totesi Omnian koulutussuunnittelija ja Vuoden 2017 pakolaisnaiseksi valittu Bahar Mozaffari 1. maaliskuuta järjestetyssä seminaarissa.

Keskusteluissa nousi esille muun muassa kantaväestön ja maahanmuuttajien keskinäisen arvostus ja kunnioitus.

”Suvaitsevaisuus ei riitä. Tarvitsemme toinen toistamme kunnioittavaa asennetta, jotta voimme luoda niin taloudellisesti, kulttuurisesti kuin sosiaalisesti kestävän Espoon.”, totesi Espoon perusturvajohtaja Juha Metso.

”Tarvitsemme dialogia, joka on ennakkoluulotonta ja valmiutta hyväksyä se, että meillä ei ole kaikkia vastauksia valmiina.”

Kieli, työ ja yhteisön tuki

Useissa puheenvuoroissa mainittiin tärkeänä tekijänä sosiaaliset suhteet. Bahar Mozaffari korosti avoimen ja asiallisen viranomaissuhteen merkitystä erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa, kun sosiaalisia suhteita uudessa kotimaassa on vielä vähän.

Omnian toimialarehtori Sirkka Wiman painotti työllistymistä kotouttamisen päämääränä.

”Esimerkiksi työssä ja ammattiin opiskelemisen ohessa tapahtuvasta kielen oppimisesta on saatu pääosin myönteisiä kokemuksia.”, Wiman sanoi.

Myös Omniassa kokiksi opiskeleva, Irakista lähtöisin oleva Tariq Al-Gharbawi oli tyytyväinen kielen opiskeluun ammatillisten opintojen ohessa.

”Tavoitteenani on työllistyä ravintolakokiksi.”, muun muassa valtiopäivillä ja erilaisissa gaaloissa opintojensa aikana työkokemusta hankkinut Al-Gharbawi kertoi.

OmniaWay – hyvän elämän toimintatapa

Tilaisuudessa lanseerattiin OmniaWay, joka on yhteisnimitys kaikille tutkintoa edeltäville koulutuksille, kuten ammatillisen koulutukseen valmentavalle koulutukselle. OmniaWay kuvastaa tietä, joka oppiminen on ja myös sen päämäärää.

”OmniaWay tarkoittaa toimintatapaa, joka vie kohti hyvää elämää.”, totesi Omnian viestintäjohtaja Päivi Korhonen.

Yhteistyötä verkostoissa

Espoon seudun koulutuskuntayhtymän johtajan Sampo Suihkon mukaan verkostoissa toimiminen on tärkeä osa kotouttamisessa tarvittavaa yhteistyötä.

”Espoon väestömäärän kasvu tulee tulevaisuudessa ensisijaisesti vieraskielisestä väestöstä. On ensiarvoisen tärkeää, että Omnia toimii yhdessä kaupungin ja työ- ja elinkeinohallinnon kanssa tämän väestöryhmän kotouttamisessa.”, Suihko toteaa.

”Omniassa pyritään luomaan jatkuvasti uusia käytäntöjä sen saavuttamiseksi, että tänne tuleva väestö pääsisi mahdollisimman pian takaisin työelämään. ”