Ajankohtaiset

Saudi-opiskelijat suorittivat lähiesimiehen ammattitutkinnon

Saudi-arabialaisen ACWA Holdingin tulevat esimiehet suorittivat lähiesimiehen ammattitutkinnon osana heille suunnattua perehdytysohjelmaa. Osallistujat olivat akateemisesti koulutettuja, kielitaitoisia ja innokkaita nuoria aikuisia. Heillä oli mentorit omasta organisaatiostaan, jotka ohjasivat työssäoppimista ja toimivat arvioijina.

Saudit arvostivat ohjelmassa erityisesti sitä, että osallistujat oppivat soveltamaan oppimaansa käytännön tehtävissä. Liiketoimintaosaamisen ja johtamistaitojen ohella osallistujien oppivat työelämätaitoja, kuten tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua ja yrittäjämäistä toimintatapaa.

Oma organisaatio tuli tutuksi, kun osallistujat saivat luvan kanssa osallistua ja selvittää omaan työhönsä ja organisaatioonsa liittyviä asioita ohjelman puitteissa. “Hyvää palautetta tuli siitä, että se avasi osallistujille mahdollisuuden päästä nopeammin sisään organisaation toimintaan kuin normaalisti”, kertoo ohjelman vetäjä Iikka Upanne OEP:sta.

“Vastavalmistuneina monella ei ollut vielä työkokemusta, ja ohjelmassa he pääsivät harjoittelemaan opittuja taitoja käytännössä. Opiskelijoilta tulleen palautteen mukaan ohjelma antoi paljon sellaista osaamista, mitä he ovat jo voineet työssään hyödyntää”, toteaa Upanne.

OEP käy neuvotteluja useammasta johtamiseen ja yrittäjyyteen liittyvistä tutkintokoulutuksista Gulfin alueella. Kesäkuussa on valmistumassa opiskelijoita myös Kirkon ulkomaanavun kanssa toteutetusta yrittäjän ammattitutkinnosta Ugandassa.

Lisätietoja:

Mervi Jansson, Omnia Education Partnerships Oy, puh. 043 820 0152, mervi.jansson (at) oep.fi

Iikka Upanne, Omnia Education Partnerships Oy, puh. 040 563 3126, iikka.upanne (at) oep.fi