Ajankohtaiset

Sampo Suihkosta Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja

Espoon seudun koulutuskuntayhtymän johtaja Sampo Suihko on ollut Kotiseutuliiton hallituksen jäsen vuodesta 2015. Hän on toiminut Kotiseutuliiton Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus -jaoston puheenjohtajana ja hän haluaa kehittää kotiseututyössä myös hallituksen puheenjohtajana kulttuurista moninaisuutta. Kestävä kehitys on uuden puheenjohtajan sydäntä lähellä.

”Kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen eläminen on äärettömän tärkeää kotiseututyötä. Ympäristön, yhteisöllisyyden, talouden ja kulttuurin kehittyminen tulee nähdä yhtenä kokonaisuutena, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville hyvän elämän edellytykset. Meidän kotiseutuihmisten on osattava nostaa kulttuuriperinnön merkitys oikealla tavalla esiin, jotta se nähdään arvokkaana ja syntyy vahva yhteinen tahtotila sen säilyttämiseen”, Suihko toteaa.

Suomen Kotiseutuliitto on vuonna 1949 perustettu kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö ja kotiseututyön edunvalvoja – maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Pian on alkamassa 70-vuotisjuhlavuosi, jolloin pohditaan muun muassa Kotiseutuliiton roolia osana suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Juhlavuoden suurhanke käsittelee nuorten juurtumista kotiseudulleen ja perinteisten taitojen siirtämistä tuleville sukupolville.

Järjestö palvelee jäseniä ja kehittää jäsenistön toimintavalmiuksia. Se kehittää monimuotoista kotiseutu- ja kulttuuriperintötyötä niin kaupungeissa, kunnissa kuin maakunnissa, tukee paikallista ja alueellista omatoimisuutta ja kotiseutuhenkeä sekä vaikuttaa yhteiskunnan päätöksentekoon. Suomen Kotiseutuliitto on yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä.

Suomen Kotiseutuliiton jäseninä on 830 yhteisöä. Yksityishenkilöt muodostavat Kotiseutuklubin. Jäsenistön piirissä toimii yhteensä ainakin 150 000 henkilöä.

Jäsenyhteisöt: 734 paikallisyhdistystä (mm. kotiseutu- ja kaupunginosayhdistykset, kyläyhdistykset, museoyhdistykset sekä kulttuuriseurat ja -säätiöt), 100 kuntaa, 18 maakuntien liittoa, 15 aluejärjestöä/alueellista yhdistystä, 12 valtakunnallista järjestöä ja kolme yritystä.