Ajankohtaiset

Ruokahävikki pienemmäksi hävikkikampanjoilla

Ruokahävikin punnitustulos on oltava päivittäin näkyvillä asiakkaille. Tämä herättää asiakkaiden huomiota hävikkimääriin, sillä ruokahävikin määrät voivat vaihdella päivittäin huomattavasti.

Omniassa tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli vaikuttaa Omnian opetusravintola Herkun toimintaan havainnoimalla hävikin määriä punnitsemalla kertynyttä biojätettä. Tutkimustuloksista oli nähtävissä, että hävikin seurannalla sekä erilaisilla hävikkimateriaaleilla, kuten julisteilla ja radiokuulutuksilla saattaisi olla ennaltaehkäisevä vaikutus opetusravintola Herkun hävikkimäärille. Hyvä ruokahävikin vähennystoimenpide on säännöllisten kyselyiden toteuttaminen opiskelijoiden lempiruoista.  

Itse hävikkitutkimuksen tavoite oli löytää kestävän kehityksen mukaista toimintaa, jolla voidaan vähentää ruokahävikin syntymistä Omnian opiskelijaruokailussa. Tutkimusjakson aikana ruokaa valmistettiin 1623 kg:a. Tästä määrästä hävikkiä kertyi yhteensä 342 kg:a. Suurin osa hävikistä eli 7 %:a koostui lautashävikistä. Tarjoiluhävikkiä oli 4 %:a ja keittiöhävikkiä 6,5 %:a.

Taustatietoa tutkimukselle

Työn ensisijaisena tavoitteena oli selvittää opetusravintola Herkun oppilasruokailusta syntyvän biojätteen määriä. Omnian uudessa kestävän kehityksen -suunnitelmassa 2016–2018 yhtenä päämääränä on vähentää biojätteen määrää 20 %:a. Tutkimus tehtiin seurantatutkimuksena, joka kesti kymmenen päivää. Työssä tutkittiin, mikä on opetusravintola Herkun suurin ruokahävikin aiheuttaja (valmistus, tarjoilu vai lautashävikki).  Tämän tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että opetusravintola Herkussa lautasjäte oli suurin hävikin aiheuttaja. Tutkimuksessa tehtyjen laskelmien perusteella vertailuviikolla alun perin syömäkelpoista lautastähdettä syntyi keskimäärin 50 grammaa päivässä per syöjä kun vastaavasti seurantaviikolla saimme vähennettyä keskimääräistä hävikkiä 6 grammaa per syöjä. Tukitukseen osallistui yhteensä 2490 henkilöä.

Vähennetään yhdessä ruokahävikkiä ja lisätään samalla ruoan arvostusta!

Lisätietoa: Oona haapakorpi, ruokatuotannon lehtori, Omnia, p. 043-8244112, oona.haapakorpi@omnia.fi

Lue hävikkitutkimus