Ajankohtaiset

Puhetta perustaidoista - Taikoja-hankkeen kesäseminaari

Aikuisten perustaitojen puutteet voivat vaikeuttaa kouluttautumista ja työntekoa. Perustaitoja voi kuitenkin kehittää minkä ikäisenä tahansa. Tässä asiassa avainasemassa ovat oppilaitokset, työpaikat ja muut organisaatiot. Perustaitoja ovat esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidot, numerotaidot ja tietokoneen käyttötaidot.

G18-salissa Helsingissä järjestettiin tiistaina 5.6.2018 koordinaatiohanke Taikojan järjestämä Puhetta perustaidoista -kesäseminaari. Seminaarin tarkoituksena oli esitellä aikuisten perustaitojen kehittämiseen tähtääviä malleja. Seminaari oli kohdistettu aikuisten oppimisen kehittäjille, työelämän edustajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Jaettuja kokemuksia ja uusia malleja

Tapahtumassa olivat puhumassa kansanedustaja ja liikemies Harry "Hjallis" Harkimo, professori Kirsti Lonka, projektisuunnittelija Erno Hyvönen, tutkija Maarit Mäkinen sekä eri hankkeita edustaneet Kati Tikkamäki OPPI-VA-hankkeesta, Heli Turja Taitotuunaajat-hankkeesta sekä Erja Mölsä Puhti-hankkeesta. Puheenaiheita olivat mm. lukivaikeudet ja niiden voittaminen, jumittuneesta ajattelusta irtautuminen sekä erilaiset perustaitojen oppimisen mallit. Esityksissä tuotiin esiin esimerkkejä omia kokemuksia ja tutkimuksia hyödyntäen sekä kerrottiin hankkeiden kehittämistä malleista ja annettiin niille työkaluja.

Taikoja-koordinaatiohankkeen alla pyörii tällä hetkellä yhteensä 11 toiminnassa olevaa hanketta, jotka ovat OPM:n hallinnoiman ESR-rahoitteisen ohjelman alaisia hankkeita, joiden tarkoituksena on aikuisten perustaitojen parantaminen. Omnialaisia Taikoja-hankkeen piirissä ovat Jaanamari Torniainen, Elise Nyyssönen ja Ira Aaltonen. He järjestivät mm. Omnian kirjaston ja alahanke NOHEVAN kanssa kirjan ja ruusun päivän tapahtuman sekä jo aiemmin keväällä vastasivat perustaitokyselyn tekemisestä ja tulosten julkaisemisesta.

Voit lukea lisää hankkeesta Taikojan blogista.