Ajankohtaiset

Polkuja-hanke kehittää yhteisiä tutkinnon osia Omniassa

Yhteisten tutkinnon osien eli YTO-opintojen merkitys on noussut esiin julkisissa keskusteluissa kevään aikana muun muassa valmistumiseen liittyen. Omniassa YTO:jen pitkäjänteinen kehittäminen on ottanut askeleita vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Polkuja-hankkeessa keskitytään YTO:jen digitalisointiin. Kevään aikana on aloitettu työ digitaalisten materiaalien hyödyntämiseksi osaamisen tunnistamisessa sekä kielitietoisten materiaalien kehittämiseksi yhteiskunta- ja työelämätaidot -tutkinnon osissa.

Tämän lisäksi on tehty pohjatyötä henkilöstökoulutuksen järjestämiseksi ja digitaalisten materiaalien luomiseksi. Tarkoituksena on luoda omnialainen malli ammatillisiin tutkinnon osiin integroidun YTO-osaamisen hankkimiseen työpaikalla tai työvaltaisessa oppimisympäristössä liiketoiminnan alalla.

Polkuja-hanke kuuluu kolmen hankkeen verkostoon. Koko hankkeessa on tavoitteena kehittää ammatillisiin oppilaitoksiin toimintamalli perustaitojen lähtötason tarkoituksenmukaiseen testaamiseen ja kartoittamiseen sekä perustaitojen vahvistamista tarvitseville ohjattu polku osaamisen kehittämiseen.

Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteisten tutkinnon osien osoittamiseen sisällöt, toteutustavat ja arviointikriteerit sisältävä toimintamalli ja etenkin aliedustetut ryhmät huomioon ottava korkea-asteen opintoihin suuntaava valmennuspolku. 

Hanke kestää kesäkuun 2022 loppuun. Hankkeen kohderyhmä on YTO:jen opiskelijat ja opetushenkilöstö. 
 
Lisätietoa verkoston toiminnasta voit lukea Polkuja-verkoston verkkosivuilla. Tutustu myös Polkuja-hankkeeseen Omniassa.
 

Lisätietoja antaa
Otto Pasma
Projektipäällikkö
0401267269
Otto.Pasma@omnia.fi