Ajankohtaiset

PedaPodcast - avointa keskustelua ammatillisesta koulutuksesta

PedaPodcast on Omnian pedagogisten kehittäjien podcast-sarja, jonka 13 jaksoa paneutuvat ammatillisen koulutuksen uudistuksen keskeisiin teemoihin. PedaPodcast on Omnian kehittäjien ja opiskelijoiden yhteistä puhetta ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomista mahdollisuuksista, hyvistä käytänteistä ja arjen haasteista. PedaPodcast sai ideansa halusta laajentaa hankeviestinnän kanavia hankkeen teemojen edistämiseen ja levittämiseen. 

Keskustelun aiheina ovat valtakunnallisen Parasta Osaamista -verkostohankkeen osaamistarvekartoituksessa nousseet teemat:

  • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjaaminen
  • työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaaminen
  • ohjausosaaminen
  • uudenlaiset oppimisen tavat ja mahdollisuudet
  • oman työn johtaminen ja kehittäminen
  • koulutuksen järjestäjän laadunhallinta

PedaPodcast on tehty yhteistyössä Parasta osaamista -verkostohankkeen kanssa. Mukana toteutuksessa on Omnian nuorten työpajojen audiopaja.

Ajankohtaisia asioita opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden kertomanaKatja Österberg ja Minna Ström

PedaPodcastin tarkoitus on edistää muutosta ja lisätä ymmärrystä käymällä yhteistä ja avointa keskustelua ammatillisen koulutuksen uudistuksesta, muutoksista ja mahdollisuuksista. Myös aikamme haasteet halutaan nostaa esille.

Podcast tavoittelee kuulijoikseen Suomen koulutusuudistuksista kiinnostuneita, jotka haluavat kuulla ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista asioista opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden kertomana.

PedaPodcastin juontajina toimivat Omnian pedagoginen asiantuntija Katja Österberg ja vs. kehittämisjohtaja Minna Ström. Esittelyjaksoa lukuun ottamatta kaikissa podcastin jaksoissa on kiinnostavia ja oman tarinansa arjesta kertovia vieraita.

Kuuntele PedaPodcastia

Podcastit julkaistaan kevään ja syksyn 2019 aikana kahden viikon välein. Ne löytyvät Speakerista ja Spotifysta (Omnia PedaPodcast). Voit tilata ilmoituksen uusimmasta podcastjaksosta RSS-feedinä.

Lisätietoja antaa
Katja Österberg
Pedagoginen päällikkö
0401264863
Katja.Osterberg@omnia.fi
Minna Ström
Toimialarehtori
0401267545
minna.strom@omnia.fi