Ajankohtaiset

Opiskelijatiedote | Koronavirus 24.3.2020

Omnian kaikissa koulutuksissa ja myös nuorten työpajoilla ja maahanmuuttajien osaamiskeskuksessa (OSKE) on siirrytty 18.3.2020 alkaen pääosin etäopetukseen ja -ohjaukseen. Koko Suomea koskeva päätös on tehty 13.4.2020 asti. Poikkeuksena ylioppilaskirjoitukset, jotka toteutuivat valtakunnallisten suunnitelmien mukaisesti ja päättyivät perjantaina 20.3.2020. Kiitos kokelaille ja korottajille joustavuudesta! 

Opintojen eteneminen ja valmistuminen turvataan  

 • Opetus ja ohjaus pyritään toteuttamaan suunnitellusti, jotta jokaisen opiskelijan opinnot etenevät. Toimintaa voidaan kuitenkin peruuttaa tai siirtää, jos etäopetus tai itsenäinen opiskelu ei ole mahdollista.  
 • Tärkeintä on varmistaa keväällä opintonsa päättävien opiskelijoiden valmistuminen, työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen suunnitellussa aikataulussa. Vastuuopettaja ja/tai opinto-ohjaaja on kaikkiin valmistuviin yhteydessä henkilökohtaisesti.  
 • Valmistumisen turvaamiseksi voidaan Omnian tiloja käyttää opetukseen ja näyttöihin. Tästä sovitaan aina erikseen opiskelijan kanssa sekä huomioidaan tarvittavat koronaan liittyvät hygieniajärjestelyt.   
 • Ammatillisen koulutuksen työelämässä oppiminen jatkuu normaalisti, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja työympäristö on opiskelijalle turvallinen. Omnian työmailla ja työpaikanomaisissa oppimisympäristöissä oppimista ja näyttöjä voidaan toteuttaa samoin ehdoin kuin työpaikoilla. 
 • Kriittisillä aloilla esim. terveydenhoitoalalla ja kiinteistönhoidossa opiskelijoiden työpanosta voidaan tarvita lisääntyvästi. Opiskelijan on mahdollista tämän vuoksi siirtyä etäopinnoista oppimaan työelämään.  
 • Pyrimme tukemaan etäopiskelun sujumista parhaamme mukaan. Katso päivittyviä ohjeita, vinkkejä ja tuen yhteystiedot sivuiltamme. 

Opintoetuudet 

Kela on tiedottanut, ettei opiskelujen edistymisen viivästymisestä Koronan vuoksi ei seuraa taloudellisia vaikutuksia opiskelijoille. Katso lisätiedot Kansaneläkelaitoksen sivuilta. 

Opiskelijoiden vakuutusturva etäopiskelussa  

Opiskelija on ryhmätapaturmavakuutusturvan piirissä, kun hän osallistuu opetukseen ja/tai suorittaa opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin kuuluvia tehtäviä etänä. Vakuutus ei ole voimassa, kun opiskelija suorittaa hänelle kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavan toiminnan aikana. Mahdolliset tapaturmatapaukset ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

Opiskeluhuollon palvelut ovat opiskelijoiden käytössä poikkeusaikanakin

Espoon opiskeluterveydenhuollon ohjaus, neuvonta sekä ajanvaraus toteutuu puhelinpalveluna 23.3.2020 alkaen. Palvelu on saatavilla arkisin klo 8.30−15.30 numeroista: 

 • p. 040 639 3114 
 • p. 040 663 5759 
 • p. 040 507 0897. 

Kirkkonummen opiskeluterveydenhuollon ohjaus, neuvonta sekä ajanvaraus opiskeluterveydenhoitajien kautta: Sirpa Kääriäinen, 050 3107063 ma-ke ja Nina Carlberg, 040 1269145 to-pe. 

Kuraattorien ja psykologien tapaamiset järjestetään puhelimitse tai etäyhteyksin sekä yksittäisten opiskelijoiden käynteinä ajanvarauksen kautta. Yhteystiedot: kuraattorit ja psykologit. 

Opinto-ohjaus ja erityisopetus

Omnian opinto-ohjaajat ja erityisopettajat jatkavat ohjaus- ja opetustyötään etänä, tavoitteenaan varmistaa opiskelijoiden opintojen eteneminen ja valmistuminen. Erityinen tuki pyritään varmistamaan kaikilta siltä osin kuin on mahdollista. Yhteystiedot:  

InfoOmnia hakija- ja asiakaspalvelut 

 • InfoOmnian asiakaspalvelu palvelee pääsääntöisesti etänä puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Yhteystiedot: info@omnia.fi ja 09 2319 8360. 
 • Uraohjaajat, palveluneuvojat ja assistentit jatkavat ohjaus- ja asiakaspalvelutyötään, mutta mahdolliset tapaamisajat sovitaan aina ennakkoon.  
 • Kaikki päättö- ja tutkintotodistukset postitetaan valmistuville kirjattuna kirjeellä. 

Jokaisen opiskelijan kannattaa varmistaa, että omat yhteystiedot ovat Wilmassa oikein.  

Lisätietoja

Omalta vastuuopettajalta tai opinto-ohjaajalta.