Ajankohtaiset

Opetusalan turvallisuuspalkinto TURVIS-verkostolle, Omnia mukana

Opetusalan turvallisuuspalkinnon 2018 saajaksi on valittu toisen asteen ammatillisten oppilaitosten TURVIS-verkosto. Omnia on yksi verkoston seitsemästä perustajajäsenestä.

Vuonna 2015 perustettu valtakunnallinen TURVIS-verkosto tähtää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämiseen. Tällä hetkellä verkostossa on jäseninä 58 toisen asteen koulutuksen järjestäjää. Verkoston perustivat vuonna 2015 Omnian, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Savon koulutuskuntayhtymän sekä Sataedun, Keudan ja Tredun turvallisuudesta vastaavat henkilöt.

Omnian turvallisuudesta vastaava kehittämispäällikkö Terho Moisio pitää tunnustusta merkittävänä.

”Verkosto on toiminut vasta kolme vuotta ja sille on ollut vahva tilaus. Turvallisuuskysymykset oppilaitoksissa ovat nousseet entistä ajankohtaisemmiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana.”, Moisio toteaa.

”Omnian vahvuuksia ovat muun muassa monimuotoisen toimintaympäristön tuntemus sekä turvallisuuteen liittyvät rakenteet organisaatiossa. Verkostossa on mahdollisuus aidosti jakaa ja saada tietoa sekä hyviä turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä.”

Yhteistyötä ja keskustelua

Palkinto luovutettiin 17. huhtikuuta Opetusalan turvallisuusfoorumissa Helsingissä. Opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja Suomen pelastusalan keskusjärjestö. Palkinto luovutettiin tänä vuonna 14. kerran.

TURVIS-verkoston tavoitteina ovat oppilaitosturvallisuuden hyvien käytänteiden jakaminen ja tiedonvaihto, turvallisuusasioiden ajankohtainen seuraaminen yhdessä sekä turvallisuustyön käytännön uudet yhteistyömahdollisuudet. TURVIS-verkoston tavoitteena on ollut saada aikaan keskustelua oppilaitosten kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta.

Tiiviissä yhteistyössä ovat mukana muun muassa pelastustoimi ja poliisi, joilla on omat edustajansa verkostossa.

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Terho Moisio, p. 050 552 2501, terho.moisio(at)omnia.fi