Ruusut ovat yleinen tapa muistaa valmistuvia
Uutiset

Onnea Omniasta valmistuneille

Kaikki kevään 2017 Omnia Koulutuksen ammatillisista koulutuksista valmistuneet toimipisteittäin

Kirkkokatu

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Aaltonen Janice
Almila Iiris
Behm Jani
Beric Alexander
Hakala Tuukka
Halla-aho Elli
Harinen Birgit
Heib Ali
Heikinheimo Anniina
Herranen Ilmari
Holopainen Emma
Hyvönen Janica
Härkönen  Miska
Juuti Jenna
Juvenius Niklas
Kariola Ville
Kasurinen Jonna
Kojo Markus
Koski Jesper
Kosunen Noora
KotirantaRoope
Kotoulias Thomas
Kyllönen Christian
Laukkonen Ville
Lehtomaa Nikke
Leskinen Juho
Markkanen Niina
Moll Sirimetha
Niemi Roope
Nissinen Lauri
Oksanen Roni
Paljärvi Ria
Peitsara Riikka                
Pelkonen Patrik
Perkkiö Nelli
Pirttimäki Emma
Raivio Nea
Salminen Ola
Sunikka Krista
Turunen Elina

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Bellaoui Pirkko Unelma
Erkinharhu Minna Pauliina
Forsberg Marita Hannele
Helminen  Juha
Hokkanen Miika Erkki
Järvinen  Asko Ilari
Kanerva Mari Johanna
Kareoja Anna-Maija
Koskinen Heikki
Kukkonen Anna Kaarina
Laitio Jaana Pauliina
Latvala Miia Maria
Leppämäki Henna-Kaisa Elina
Liimatainen Marika Tellervo
Mikkonen Hanna Elina
Nordling Merja Tuulikki
Pakkala  Virpi Karoliina
Parikka Riitta Päivi Kyllikki
Partanen Tuomo Juhani
Penttilä Jarkko
Peräjoki Katja
Pirinen Hanna-Maarit
Raivio Lasse Kullervo
Saarinen Tarja Marketta
Salomaa Eija Marjatta
Solala Sariminna
Suonsaari Jaana Hannele
Söderman Tarja Hannele
Tenhunen Kai Krister
Tertsunen Tuire Ilona
Thomas Ann-Sofie Lydia
Valtanen Sirpa
Virtanen Sari Helena
Åkerroos  Heidi

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Babakov Artur
Forouhari Hassas Kourosh
Helkalahti Henry
Kalevo Markus
Kokkonen Tapio
Laaksonen Miko
Namiq Daniel
Rasinkangas Miika
Ronkonen Aleksi
Tamminen Tomi

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, puuala

Aaltonen Joonatan
Fyhr Julius
Haime Henri
Hakkarainen Iiris
Heiskanen Risto
Hirvonen Alvar
Jousranta  Atte
Juutinen Romi
Kivimäki Jenna
Kjellberg  Tony
Korpela Eveliina
Kuokkanen Nea
Kuoppala Kenrik
Laitinen Joona
Lehtimäki  Henri
McPartlin Amanda
Okkonen Helena
Peuranheimo Jaan
Raivio Tommi
Saariaho  Severi
Saarinen Eetu
Simonen Toni
Särkikangas Linda
Yrjänäinen  Sami

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, viherala

Forsman Heidi
Halme Matti
Herva Petra
Kara Eero
Kivi Erki
Koponen  Minna
Kääntä Miikka
Murtazina Ekaterina
Naelapea Rauno
Paalanen  Miika
Raatesalmi Helinä
Ruokosuo Pauli
Uusimaa Kirsi
Veijalainen  Linda

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, metalliala

Halkosaari  Arttu
Lindroos  Anzu
Pakarinen  Roosa
Rajala  Aino
Ryynänen  Marko
Serala  Matteus

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, vaatetusala

Eisenschmidt Gerly
Jalli Julia
Kiuru Emma
Koponen Emilia
Koskinen  Salla
Kosobriukhova Valeriia
Kosomaa Reetta
Kuusela  Sini
Laukkanen Alina
Naumanen Ida
Palikainen  Sanna
Pulliainen  Amanda
Raunio  Rosa
Roine Anni
Sandqvist Fiia
Siniroht Hanna-Laura
Vuorenmaa Anna

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Alaräihä Satu-Marja Kristiina
Alastalo Hanna Marjatta
Al-Hello Haider Hassan Aziz
Bruun Laura Johanna
Erholtz Katriina
Haasiosalo Miia Marjaana
Haveri Anu Maria
Hemiö Katri Aulikki
Hotti Päivi
Huhanantti Sanna Emilia
Huotari Sanna Marjukka
Hurme Noora Anna Maria
Hyvönen Outi
Härkönen Kirsi-Mari Johanna
Janhunen Birgit
Kangas Nina Annika
Kauhanen Terhi Karoliina
Kontio Mia Anne
Lahtinen Eija Marjut
Leinonen Minna Orvokki
Liitsola Kirsi Johanna
Linnus Sanna Marja
Luostarinen Katja Maria
Manninen Marko
Mäki Johanna Marjaana
Mäki Päivi Kristiina
Mäki-Opas Johanna Maria
Noponen Riikka Emilia
Pennanen Marika
Peränen Niina Helinä
Raitasalo Kirsimarja Tuulikki
Salo Sini
Sane Jussi Antero
Sissonen Susanna
Strengell Mari Hannele
Svanfors Anni Maria
Söderman Mervi
Timonen Tanja
Vainio Anni Elina
Valtonen Hanna Mari
Vasara Ritva Elina
Wikström Katja Marita

Rakennusalan perustutkinto

Aalto Aksel
Abdi Fahad
Assad Ibrahim
Castrén Jonathan
Demise Yohannes
Friman  Alex
Haissoubi Zakariya
Halonen Teemu
Harjula Artturi
Heikkilä Tuomas
Honkanen Antti
Hynönen Ilkka
Hänninen Juuso
Ibrahim Farok
Kinnunen Miro
Laitinen Santtu
Lamminmäki Taneli
Lautala Teuvo
Lukianenkov Artem
Manninen Joel
Merivirta Aku
Minkkinen Jami
Mutikainen Roni
Nuutinen Ville
Pehkonen Arttu
Peltola Valtteri
Satukangas Marko
Severinkangas Teemu
Silvennoinen Tatu
Sivula  Satte
Susi Markku
Terho Jani
Vasara Juho

Tekniikan erikoisammattitutkinto

Ikäheimo Raija Maarit Kristiina
Pulli  Marjaana

Yrittäjän ammattitutkinto

Jokela Anu Tuulikki
Tommila Terttu Sinikka

Kirkkonummi

Rakennusalan perustutkinto

Jääskeläinen Oskari
Koskinen Ada
Kuusela Juho
Orden Dennis
Vornanen Valtteri
Yli-Jaskari Elias

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ahmed Sulekho
Donzen Evelyn
Hiltunen Henna-Mari
Mohamed Ibrahim Nimo
Norring Ronja
Rawat Vandana
Rytkönen Rosa
Tirroniemi Jenni

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Hitonen Santeri
Häkkilä  Mikko
Kallio Rami
Martikainen  Ville
Pakkala Janne
Pakkanen Eelis
Rissanen  Aleksi
Sarimo Samuel
Tarma Justus
Tissari Kim
Tomic Nikola
Vaittinen Eetu

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Ahlström  Jere
Carle Johanna
Kiik Kristi
Löfgren Thomas
Martinsaari Anssi
Nyholm Dan
Pudas Arttu
Ruokojärvi Juho
Räsänen Ville
Sanero Tuomas
Vanatoa Maria-Helena

Lakela

Elintarvikealan perustutkinto

Abdi Hassan Abdullahi Imaan
Ahmed Hodan
Boonyarit Boonban
Brooker Mimi
Hakanen Janne
Heinsar Carolina
Hurskainen Veikko
Hussein Anfa
Jäkkö Laura
Kinnunen Jenna
Korhonen Tatu
Kostamo Johanna
Laakso Taru
Lahtinen Kirsi
Lampinen Amanda
Leppänen Maria
Makkonen Ville
Nevalainen Wilma
Oksanen Ronja
Paasonen Iida
Pietilä Jonna
Piipari Santra
Pitkänen Taru
Rautio Satu
Tabell Paula
Tikkanen Elina
Tolonen Sonja
Vainio Jani

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ammunét Riina
Atwan Najwan
Avenido Nicholas
Chaiput Rawiporn
Cheda Lopez  Jorge
Coco Rosaria
Dmitrieva Ekaterina
Dmitrieva Katri
Eklund Malin
Fager Martin
Gerkman Daniel
Halonen Jessica
Hauvala Neea
Holmström Valtteri
Honkaniemi Tuomas
Huomanen Laura
Häkki  Robert
Imbert Mari
Into Emma
Jafili Sara
Jämsä Arttu
Kallionpää Fredrik
Kaplan Tiia
Kari Juulia
Karppi  Eetu
Koivunen   Janica
Koskenala Sakke
Koskinen Oona
Leppänen Daniel
Lätti Lilly
Makkonen Henna
Mujic-Alagic Meliha
Palm Sakari
Partala Olli
Peltomäki Sanna
Pettersson Ida
Rahman Sabina
Rekiranta Teemu
Rosenberg Gertrud
Sjögren Jaakko
Suominen Laura
Söder Jere
Tali Kerli
Tallgren Melissa
Tullus Kaspar
Ukeleghe Evi
Viita Niko

Laboratorioalan perustutkinto

Aquino Jan Paola
Aziz Sadik
Bljum Edvin-Daniel
Grönberg Toni
Hovi Alexandra
Kalsto Senni Tuulia
Kamil Doaa Mohammed
Karhu Anna
Kekkonen Aleksi Johannes
Kesti Laura
Korpikari Juho Jaakko
Mahamud Muhiim Abdirahman
Moiseev Sveta
Nuutinen Waltteri Eemil
Palani Vida
Rantanen Joona Valter Miikkael
Sallahi Merve
Salonen Lauri
Zilinski Danel

Matkailualan perustutkinto

Anttilainen Emma
Frisk Majda
Hakkarainen Sara
Hämäläinen Emmi
Johansson Tiia-Krista
Kaivola Ella
Kaskimäki Maria
Koli Henna
Komulainen Taija
Laine Taru
Lehtinen Sini
Lintula Sofia
Lohisaari Lisa
Mendoza Naranjo Monica
Mäkinen Suvi
Naumanen Henna
Obringer Adonis
Ounissi Joanna
Pekkarinen Pinja
Rahkonen Peppina
Rammah Josra
Roikonen Ninni
Ruohola Anna-Maria
Tanning Laura
Tommola Anna
Torgasova Anastassia
Uhlgrén Matilda
Valkeinen Emilia

Lehtimäki A

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Vammaistyön osaamisala

Hanelius Elina
Helenius Jutta
Lahtinen Venla
Lääniläinen Yasmin
Mall Maris
Määttänen Satu
Ulmanen Jenia

Kuntoutuksen osaamisala

Abdirahman Najma
Akk Katariina
Arponen Oskari
Koskinen Sanni
Kukk Celly
Leinikki Hilppa
Lindfors Stella
Nyfors Veera
Pollari Elisa
Pöllänen Juho
Salminen Ida
Tomberg Ly
Turunen Jenni
Åkerlund Lotta

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

Aaltonen Anniina
Andsten Sini
Anttila Silvia
Asikainen Vivi
Bela Donjeta
Granö Cassandra
Elvilä Jenna
Heikkilä Anniina
Helanto Jade
Helasjärvi Eerika
Herranen Juulia
Holmlund Emmi
Junnonen Julia
Jutila Sofia
Jylhä-Ollila Saara
Kari Miika
Kiehelä Antti
Koivisto Heidi
Korhonen Sofia
Kosomaa Elias
Kostiander Heidi
Kurlin Sophia
Kurttio Janika
Kutsko Irina
Kyllönen Taru
Lahti Roosa
Lehtonen Lotta
Lindqvist Jenni
Liit Kaisa
Liljestrand Emma-Jemina
Liu Wenjing
Luoma Emma
Makkonen Nelli
Mohamed Nasteho
Mäkinen Heidi
Oksanen Nelli
Oruqi Xhenete
Palatz-Kapoglu Carina
Pitkänen Sohvi
Rinne Rina
Rautiainen Niina
Räsälä Veera
Räty Emma
Sjögren Maria
Skyttä Irma
Tuominen Sara
Viherkanto Vani
Viljanen Jonna
Vilska Viivi
Virtanen Anna
Virtanen Marleena
Vuori Juulia
Wirlander Milla
Zeneli Feride

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Abdi Fadumo
Abdi Istar
Abdullahi Ikran
Adaan Nimo
Ahmed Yaasmiin
Aho Saara
Ali Sahra
Anteroinen Nelly
Boor Osman Deeqo
Botan Ayan
Dogan  Gisem
Farah Ayaan
Gomay Srua
Gómez Munoz Angela
Gul Gerli
Haapsaari Jonna
Haltsonen Helena
Hasani Antigona
Heikkilä Milla
Hiort Af Ornäs  Camilla
Hirei Nasra
Huhta Janina
Häkli Katariina
Igal Nasra
Ismail Nasteeha
Jiang Xia
Laine Hanna
Li-Das Li
Mahamed Faiza
Maula Noora
Miftari Mehreme
Mahamuud Sahro-Keif Yaasiin
Muhonen Johanna
Nikkari Emilia
Nisar Ahmad Sumiah
Nordgren Ida
Oksanen Mari
Ollikainen Ida
Omar Hamdi
Päivinen Iiro
Rantamäki Katariina
Rosqvist Jenni
Rönkä Ella
Salonen Lotta
Shiko Loran
Tapola Nea
Teivonen Paula
Uusitalo Janika
Valkila Rosa
Vasarinen Elina
Vesterbacka Eveliina
Vettenniemi Karoliina
Yazdani Bahareh

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Aho Mira
Behl Sonica
Enberg Hanna
Heikkilä Miia
Hietalahti Jenny
Kantola Johanna
Laaksonen Teemu
Laaksonen Veeti
Leppiaho Teemu
Pallaskorpi Saara
Palonen Taru
Saarikoski Samuel
Saavalainen Julius
Serkko Mia
Suni Jasmin
Taimio Minnamari
Tiittanen Nina
Vehtari Arto
Virtanen Emil
Westerlund Henri
Westerlund Rasmus

Vanhustyön osaamisala

Hassan Yuusuf
Hosseini Ali
Njie Demba
Rajala Nea
Ranne Hanna
Risu Julianna
Rovio Helena
Tirkkonen Maarit

Vocational Qualification in Social and Health Care (Practical Nurse)

Clinical nursing and care

Zambetakis Benita
Hassan Abdinasir Ali

Children's and Youth Care and Education

Vuori Amy

Lehtimäki B

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Eteläpelto Sabrina
Karttunen Aliisa
Lindgren Janette
Mbombo Chanel
Saarikivi Lotta
Savolainen Salla
Tossavainen Tiia

VALMA - Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Aaldijk Axel
Abedi Anas
Adjadjihoue  Mwila
Afanasjeva Julia
Ahnoukhosh Touran
Ahonen Ari
Al-Kaabi Asra
Al-Obeidi Nuur
Amuzu Gladys
Antonova Irina
Ataei Omid
Ataei Ramazan Abdullah
Bahaoui Yasmin
Barhoumi Fathi
Bejtullahi Arijana
Belen Mehmet
Bilal Mahmoud
Chamorro Salazar Yessenia
Cruz Quishpe Lisbeth
Diane Kaya Sadi Fredine
Diez Carmona Josua
Elmir Youssef
Enciu Daniel
Ergin Ayse
Firdous Farah
Forsman Jere
Goh Hodo
Grisakova Olesja
Gu Shuang
Hakkarainen Kiia
Hashemi Masoume
Haskuka Fjolla
Hirvonen Nea
Hoang Ly
Honkanen Miko
Hyrynen Melissa-Aleksandra
Ibrahim Mohamed Ibrahim
Jabbar Hajo Nadya
Jama Mohamed Maryam
Johanson Monika
Kabbani Mohamad
Kallio Anna
Karvinen Marikki
Keletigui Disseka Nadege
Khiuvenen Eduard
Klaewkla Siriporn
Kokkala Sawita
Koor Kerlin
Korhonen Joona
Korkiakoski Salla
Kotaluoto Aujchariya
Kravets Victoria
Kukarhojev Boris
Kumral Aksel
Kuru Eemeli
Kwofie Cecilia
Kärp Caroline
Lebedev Dmitrii
Li Xiaoyan
Lindqvist Jenni
Liu Haiyan
Liukkonen Aron
Lopez Rodriquez Nora
Luis Vera
Lysanov Oleg
Lysanova Irina
Makonnen Betal
Malmberg Jeppe
Mbaliraki Daniel
Mehtomaa Max
Mirzai Orfan
Mouaffaq Salim Zaidoon
Moustakim Asmaa
Nabi Zadeh Fatemeh
Naser Aluan Haidar
Nasr Aram
Nasr Aram
Neigla Jane
Nguyên Nhung
Nieminen Nea
Ojennus Roosa
Olin Riku
Parri Pavel
Pham Thi Ha
Rahkonen Veikka
Rantanen Tatu
Rexhepi Besim
Riyad Mohammad
Runtti Anniina
Ruokoniemi Tilda
Ryönänkoski Niklas
Räsänen Mikko
Saadoon Mohammed
Saarenkoski Emilia
Sadiku Kumrije
Sadiku Kumrije
Salih Khawla Naseer
Salmi Jooa
Saosupap Sasiton
Sievänen Samu
Skomorohhova Erika
Sokolov Natalia
Sulkakoski Xin
Tarho Viktor
Temurlenk Ayser
Tirhart Mina
Tossavainen Joonas
Tran Dang Dung
Vekkeli Rasmus
Vinichenko Yana
Võsso Katlin
Xie Li
Zhang Jinxiong
Ärma Andra

Lehtimäki C

Hiusalan perustutkinto

Fazel Anita
Haajo Saana
Heikkinen Aino
Hytönen Taru
Ketko Sofia
Kuisma Janina
Laaksonen Janina
Leberdjuk Kristina
Matilainen Mea
Palmroos  Lili
Rannikko Veera
Remes  Ria
Sandström Pinja
Simojoki Salla
Skyttä Kerttu
Sokolova Anna
Tiittanen Petra
Uusi-Illikainen Mia
Vogula Ott

Kauneudenhoitoalan perustutkinto

Eskolin Ulla
Juurinen Elina
Järvinen Jenna
Kanervo Noora
Katajavuori Jenni
Kavonius Laura
Kokkola Raven
Korpela Emma
Kuqi Luiza
Laine Janica
Lehtinen Emilia
Luukkonen Pinja
Löfgren Lotta
Markkanen Christiina
Mäkelä Melina
Mäkinen Julia
Nyman Heidi
Peltomäki Mimi
Pihlaja Roosa
Prangli Diana
Päivinen Isa
Rahkonen Emilia
Russko Elina
Rönnman Ida
Saikanmäki Ella
Savolainen Henni
Stenholm Elise
Takanen Minja
Tanner Sofia
Tattari Reetta
Teikari Tinja
Tuominen Iina
Välimaa Julia

Liiketalouden perustutkinto

Abd-El-Mawlla Soraija
Aho Ivar
Al-Zalimi Zahraa
Babintseva Nele
Banay Zainab
Blom Anna-Maria
Brandt Walter
Brown Oliver
Castrén Aleksi
Deb Bhidda
Falck Laura
Gashi Edmonda
Golubev Evgeny
Gusiv Pavlo
Gyllenberg Valter
Hanhisuanto Topias
Heiska Aleksi
Hirn Jesse
Holmberg Thomas
Hätönen Hilma Anna
Häyrinen Samppa
Iqbal Haroon Ali
Jamaal Haybe Abdi
Jokivartio Karri
Juntunen Matias
Juvakka Eliel
Juvenius Noora
Kaarlela Säde
Kaartinen Emma
Kainulainen Tuomas
Karvinen Laura
Keinänen Karoliina
Kejonen Jesse
Keloglu Dilan
Keinänen  Karoliina
Kiiskinen Annika
Kolk Triin
Kupias Henna
Kuusisto Mikael
Laitinen Sami
Lapinlampi Rosanna
Lappalainen Kasperi
Latifi Leonora
Laur Sirli
Lindqvist Jonna
Lumme Emilia
Luotonen Elias
Luusua Laura
Lyytikäinen Pihla
Mahamud Khadijo
Martelin Kristiina
Matilainen Katja
Matilainen Siiri
Mehmeti Drenusha
Metelinen Hanna Heidi
Mohamed Ilhan
Mäenpää Anton
Nissinen Okko-Pekka
Nordgren Nea
Nylander Santeri
Näsi Lassi
Ollikainen Antti
Pasanen Elina
Pietarinen Eva Emilia
Pulli  Viljami
Pullinen-Tergueva Anastasiia
Rajala Eeva
Ranta Milla
Riihimäki Toni
Rivanti Kati
Ropponen Ville
Rougijainen Aljona
Räty Heidi
Saarinen Max
Salmi Noora
Salonen Sakari
Shabani Egzona
Seppänen Tia
Silvala Veera
Sopanen Milla
Sutinen Mila
Syväoja Sulo
Takkala Henri
Tiainen Tia
Tukiainen Natalia
Tuovinen Samuel
Vallimaa Karina
Vigelius Piia
Viheriäranta Jenni
Viiri Miira
Viitanen Derek
Väätänen Katri
Yli-Hemminki Aatu
Zeqiri Alba

Vocational Qualification in Business and Administration

Customer Services and Sales

Abou Hassoun Semlali Massis Mohamed
Bhattarai Sanju
Chukwuemeka Henry Udochukwu
Ebrahim Ahmed
Handiso  Bantegize
Imjada-Salmivaara Diza
Kordo Srkot Khaleel
Mlangeni Thabo
Mohammed Hamza Shakeeka Farvin
Murto-Popara Valentina
Ooi Chin Sian
Rooney Sandra Lorena
Shinwari Rahmatullah
Suleiman Amna
Vu Cuong

Leppävaara

Kone- ja metallialan perustutkinto

Aarni Elias
Goncharov Artur
Hauturi Veeti
Hummelin  Tuomas
Hämäläinen  Nico
Ilander Rasmus
Juurikka Ville
Kibrab Teklerbhan
Kiviahde Jaakko
Konttinen Kari-Pekka
Lilja Jussi
Lindroos Teo
Loim Fabio-Clait
Lumppio  Lauri
Maunula Oskari
Morelli Antonio
Murola Kaarle
Ole Silver
Salomaa Robin
Salonen Samuli
Seppänen  Aleksi
Suomalainen Ville
Tanninen Eetu
Varis Nikita

Liiketalouden perustutkinto

Abdi Hassan Abdullahi Sumeia
Abdi Mohamed
Abo Ramadan Hassan
Abubakir Liloz
Ahmed  Afrah
Aho Johanna
Ahola Emmi
Ali Mumin Abdulahi
Amar Ranin Kifah
Asikainen Teemu
Bhatti Raoul
Gubovci Fatos
Haanpää Jori
Haapala Kasperi
Haapala Petteri
Hassan Ilias
Hautamäki Jemina
Holappa Lauri
Hotari Iida
Hussein Abas Mumin
Ikonen  Jesperi
Jamruschan Alex
Jokikokko Ville
Jokinen Joonas
Jussila Matias
Jääskä Jere
Korhonen Tiina
Lausea Henri
Markoski Mihail
Marzban Medya
Mazarei Kiarash
Mohamed Faaduma
Montin Daniel
Muhonen Juuso
Naamanka Markus
Niitamo Nuutti
Noam Eden
Paatelma Peik
Parkkari Roope
Pekkonen Denis
Perko Oliver
Pettersson Ida
Pylkkänen Esa
Rainio Erik
Renholm Kim
Reunanen Tiina
Rikkilä Lauri
Rosenberg Anette
Ryabchikova Lidia
Saarenkoski Elina
Saaristo Mikael
Saljihu Adelina
Seferi Valmire
Seyyedi Jiyar
Sharma Shivam
Suokas Liisa
Tauriainen Samu
Toivio Tommi
Torila Miikka
Tsvetkov Aleks
Turunen Emma
Vainio Teemu
Valtonen Teemu
Vuolli Tuomas
Walter Virginia
Wasson Frong

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Aho Riku
Ahonala Tuomas
Barcker Paavo
Bortsov Dmytro
Boström Eelis
Casacci Matias
Castro Andrés
Ceesay Arvi
Fagerström Oskari
Gamov Dennis
Haanpää Joni
Hammami Mohamed
Haverinen  Ville
Holmström Niklas
Jokinen Erno
Jääskeläinen Simo
Karppinen Arttu
Kenttä Joel
Kerosuo Miro
Kirillow Walther
Kurvinen Jan
Kuusjärvi Miko
Kähärä Johannes
Laakso Juha-Matti
Larinoja Janne
Le Tommy
Leiman Daniel
Leppäniemi  Väinö
Linna Matias
Maldonado Daniel
Malmbäck Joni
Malmipohja Oscar
Metsäportti Aleksi
Männistö Mika
Nevanperä Albert
Orda Patrik
Parviainen Atte
Parviainen Juho
Pasanen Simo
Peltonen Tony
Pirnes Roni
Pitkänen Kimmo
Ramadan Nadir
Ranko Fred
Rannikko Eetu
Rautiainen Rene
Rezaei Mohammed
Riepponen Ville
Rossi Tommi
Ruotsalainen Miikka-Petteri
Saarelainen Elias
Sairanen Riku
Saukkosaari Juuso
Suhonen Tuomas
Toppari  Toni
Trogen  Lari
Tuoresjärvi Elias
Tuovinen  Esa
Viertiö Vili
Vähävaara Juuso
Yli-Kurki Henri

Talotekniikan perustutkinto

Berghem Jami
Brandes Robin
Eloranta Miro
Helse Veikko
Hietamäki Juho
Iiskola Jyri
Jukantupa Julius
Kaivo Sami
Kovacs Santeri
Kruskopf Antti
Kuuva Eero
Lindgren Henry
Lundqvist Miika
Mentu Max
Mohamed Nuri
Moilanen Roope
Mäkelä Niko
Nevalainen Matias
Numminen Jami
Paavilainen Jesse
Painilainen Kasper
Rodriguez Millan Jesus David
Saarikangas Tino
Sarparanta Jonas
Seppenen Vjatseslav
Timonen Aapeli
Tuomaala Valtrin
Turunen Miro
Ukkonen Aaro
Vanne Eero
Villanen  Antti

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Lahtinen Petri
Luukko  Jani
Luukkonen Emma
Mäkilä Janne
Ovaska Ira
Vuonoranta Outi

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Brylev Pavel
Helling Walentin
Huhkio Mikko
Häivälä Kimi
Järvinen Tomi
Karling Rasmus
Kauppinen Jan
Kivi Ville
Lindgren Jari
Mattila Tobias
Mäkinen Lassi
Nordblom Miska
Pohjolainen Mikael
Raudkett Marcos
Roosväli Erik
Savolainen Sade
Terho Leo
Toikkanen Albert
Tokola Janita
Tötterman Miika
Väisänen Daniel
Widad Ramiz

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Al-Sammarraie Afnan
Autio Martin
Bui Ngoc Phuong
Cortez Johnkai
Ellonen  Cajus
Farah Alas
Fenell Joonas
Fomin Jani
Forsberg Jeremi
Gestrin Christian
Helminen Riku
Huikko Tino
Håkans Rasmus
Jordan Okko
Kajava Joonas
Kangas Karlo
Kantola Akseli
Ketterer Miika
Kurhinen Jesse
Kyröläinen Sanna
Laine Jooa
Meriheinä Miro
Mähönen Harri
Nyholm Jesse
Peltola Verneri
Penger Jesse
Pernilä Jesse
Pikkarainen Santeri
Rakkolainen Elena
Rantanen Leo
Rathore Arvind
Ruottinen Jalmari
Saarinen Jiri
Sandmark Patrik
Saukkonen Jakov
Savunen Joonas
Sihvo Alexander
Sileoni Luis
Soininen Esa
Tetti Adam
Toivanen La O Tero
Tuominen Jesse
Turunen Niina
Tyni Leo
Uimonen Lari
Uuranmäki Akseli
Vanonen Saara
Vihermaa  Miikka

Suomenoja

Autoalan perustutkinto

Ahmad Fazel
Bajqinovci Krenar
Borisov Nikola
Danjo Lamin
Hautamäki Aapo
Heikkilä Joonas
Heino Jero
Hussein Abdul Rahmad
Hyvönen Jori
Isberg Mette
Kampman Patrik
Kaukolehto Santeri
Kelmendi Bledar
Khaibrakhmanov Emil
Konu Oskari
Laakso Ville
Lahtinen Oskari
Liljeström Henri
Lindholm  Luukas
Mannersalo Teemu
Murro Robert
Mustafa Besart
Mäenpää Henri
Nazeri Ferdin
Nyberg Miikka
Närhi Oskari
Palm Taavi
Palmgren Jeremias
Pynnönen Niilo
Pöntinen Viljo
Rajalin  Riku
Riekkola Juhani
Saari Tommi
Saarinen  Veikko
Strömberg Kim
Taskila Roni
Toljander Juuso
Toomela Steven
Tuominen Erno
Tuovinen Tony
Valanne  Valtteri
Vanhanen  Miika
Yliruusi Waltteri