Ajankohtaiset

Onnea kevään ylioppilaille!

Kevään yo-arvosanat näkyvät Wilmassa omilla tunnuksilla kirjauduttua. Yo-tutkintoa jatkavien tulee ilmoittautua syksyn yo-kirjoituksiin viimeistään 24.5. klo 17. Jatkavien opiskelijoiden kannattaa myös vaihtaa käyttäjätunnusten salasana oma.omnia.fi.

Lämpimät onnittelut uusille ylioppilaille!

Uudet ylioppilaat

Abdi Asma
Abubakir Liloz
Al Husaini Sara
Andersson Kristian
Bela Donjeta
Ellonen Cajus
Gashi Monda
Haapsaari Jonna
Haljiti Miftar
Helanto Jade
Hippeläinen Henri  
Holmberg Aleksi  
Honkasalo Johannes
Hopponen Erno
Hämäläinen Milja
Jaakkola Ingrid
Jokela Oula
Jones Neneh
Juntunen Jukka
Jäkkö Laura
Järviranta Ville
Kaivola Ella
Kalsto Senni
Kangas Karlo
Kansanaho Kaius
Kariola Ville
Karjalainen Mikko
Kinnunen Jenna
Kipinäinen Mikko
Kirillow Walther
Kivioja Enni
Komulainen Annika
Kylänpää Klaus
Kyrölä Eemeli
Kärkkäinen Jani
Laakkonen Pekka
Laakso Juha
Laakso Vilma
Laine Taru
Lehtikangas Petteri
Leier Johanna
Leppänen Maria
Liljestrand Emma
Lind Mia
Lintula Sofia
Lohela Terhi
Luotonen Elias
Luukkonen Pinja
Mahamud Mahamud
Majamäki Klaudija
Marjanen Lauri
Martelin Kristiina 
Martikainen Aleksi
Maula Noora
Moubarik Karim
Muhojoki Riku
Mäkiä Emma
Mäki-Pollari Venla
Männistö Emil
Nissinen Okko-Pekka
Noth Nathalie
Nyberg Melina
Obertinca Kushtrim
Ollikainen Antti
Paaskoski Jussi
Paasonen Iida
Paavolainen Aino
Palolahti Pauli
Pasanen Elina
Pihlamaa Riina
Pitkänen Kimmo
Rönkä Ella
Saarinen Tatu
Sadik Aziz Sadik
Salin Markus
Salovaara Timi
Salparanta Johanna
Sillanpää Emilia
Sinilaakso Henni
Sorri Helena
Suka Elmedina
Suominen Laura
Susi Roy
Tamminen Milla-Riina
Teinonen Heidi
Tikkanen Elina
Torkko Janne
Tähkä Tuomas
Ukkonen Aaro
Urala Visa
Vanha Jussi
Vesanto Susanna
Viherkanto Vani
Viita Olli
Villanen Antti
Vornanen Niklas
Vuorenmaa Anna
Vuorinen Juho
Yazdani Bahareh
Yli-Kurki Henrik
Yliruusi Waltteri
Zeqiri Alba
Zilinski Danel

Lisäksi osa ylioppilaista on pyytänyt, että heidän nimeään ei julkaista.