Ajankohtaiset

Omniassa odotetaan pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valtakunnallisia toimintamalleja

Sosiaali- ja terveysalan ja turvallisuusalan perustutkinnoissa soveltuvuuden testaamista kokeillaan yhteishaun ja jatkuvan haun kautta valittavien opiskelijoiden opintojen aloitusvaiheessa. Soveltumattomien opiskelijoiden hylkäämisen ja uudelleenohjauksen mahdollistaa SORA-säädökset.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 8.2.2019 tiedotteen ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteisiin annetusta asetusmuutoksesta (161/2019). Muutoksen myötä SORA-tutkinnoissa olisi mahdollista järjestää hakijoita karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet yhteishaussa. Yhtenäistä mallia pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämiseen ei vielä ole, mutta valmistelu ministeriön tiedotteen mukaan käynnistetään. 

Omnia on ollut vuodesta 2009 asti mukana valtakunnallisten pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kehittämistyössä. Vuoden 2015 jälkeen pääsy- ja soveltuvuuskokeita ei ole järjestetty. Soveltumattomuuden yhdenvertainen ja luotettava arviointi on mahdollista vain valtakunnallisilla toimintamalleilla. Niillä varmistetaan myös hakijoiden ja opiskelijavalintapäätöksiä tekevien viranhaltijoiden oikeusturva. Omniassa pääsy- ja soveltuvuuskokeet otetaan käyttöön, kun valtakunnalliset linjaukset on määritelty.

 ”On hienoa, että tärkeä työ valtakunnallisten pääsy- ja soveltuvuuskokeiden kehittämiseksi ministeriön päätöksestä nyt käynnistetään uudelleen. Omniassa tähän kehittämistyöhön ollaan valmiita osallistumaan. Tärkeintä on, etteivät toimijoiden erilaiset ihmis- ja oppimiskäsitykset vaikuta päätökseen hakijan soveltumattomuudesta.”, toteaa Omnian rehtori Maija Aaltola. Hän toimii myös Opetushallituksen nimeämän Perusopetuksen jälkeisten hakujen toteuttamisen sekä Opintopolku.fi -palvelun kehittämisen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Lisätietoja

Maija Aaltola
rehtori, Omnia
p. 050 384 9354