Ajankohtaiset

Omniassa käynnistyy laaja oppimisympäristöuudistus

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa siirrytään ensi syksystä alkaen opetuksessa portaittain kannettaviin tietokoneisiin, digitaalisiin ja yhteiskäyttöisiin oppimateriaaleihin sekä yhteiskäyttöisiin työvälineisiin. Kiinteistä tietokoneluokista sekä opiskelun edellyttämistä henkilökohtaisista oppimateriaaleista ja työvälineistä luovutaan pääsääntöisesti. Uudistuksella vastataan uuden oppivelvollisuuslain 1.8.2021 tuomiin muutoksiin sekä laajemmin Omnian kestävän tulevaisuuden tavoitteisiin.

Maksuttomat työvälineet

Oppivelvollisuuslain myötä peruskoulun jälkeisestä opiskelusta tulee tietyin kriteerein maksutonta. Maksuttomuus tulee lain mukaan kattamaan 20-vuotiaaksi asti ensimmäisen tutkinnon, mutta myös suositun kaksoistutkinnon suorittamisen. Opetus ja ruokailu ovat olleet toisen asteen opiskelijoille aiemminkin maksuttomia, mutta jatkossa lain piiriin kuuluville maksuttomia ovat myös opetuksen edellyttämät tietokoneet, oppimateriaalit sekä työvälineet ja -asut. Omniassa oppivelvollisuuslaki koskee ikäluokka kerrallaan ammatillisen koulutuksen, aikuislukion ja aikuisten perusopetuksen opiskelijoita. Ensi syksynä lain piiriin kuuluvat vuonna 2021 perusopetuksen päättävät nuoret.  

Oppivelvollisuuslain tuoman maksuttomuuden valmistelu on edennyt Omniassa nykytilan kartoituksesta yhteisten linjausten tekemiseen ja uusien toimintamallien suunnitteluun. Valmistelun kuluessa osoittautui toiminnallisesti, mutta myös taloudellisesti, tarkoituksenmukaisimmaksi toteuttaa oppivelvollisuuslain edellyttämien pistemäisten muutosten sijasta oppimisympäristöjen laaja uudistus, joka on nyt käynnistynyt erilaisten hankintojen myötä.

Yhdenvertaisuus ja digitaidot

Tulevilla muutoksilla edistetään ennen kaikkea oppilaitoksen yhdenvertaista ja yhdenmukaista toimintakulttuuria. Kun opetukseen luodaan nyt kokonaan uudet toimintamallit, uudistuksen hyödyistä pääsevät osalliseksi kaikki opiskelijat riippumatta hyvin erilaisista taustoista. Opetuksen kaikille opiskelijoille yhtenäiset toimintamallit sujuvoittavat myös henkilöstön toimintaa arjessa, ja se on ollut myös yksi tärkeä uudistuksen lähtökohta. Tämä korostuu varsinkin ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöissä, joissa jatkossa on opetuksen edellyttämät sakset, veitset ja vasarat kaikkien käytettävissä, mutta pääsääntöisesti niitä ei luovuteta omiksi.

Jokaiselle toisen asteen opiskelijalle on tärkeää varmistaa digitaidot. Sitä edistetään ensi syksystä alkaen opiskelijoille tarjottaville kannettavilla tietokoneilla ja siirtymällä käyttämään ensisijaisesti digitaalista oppimateriaalia. Lukio-opinnoissa kannettava tietokone on jo ollut jokaisen opiskelijan arkea, mutta jatkossa niin halutaan olevan myös ammatillisen koulutuksen kaikissa tutkinnoissa. Tämä mahdollistaa verkko- ja etäopiskelumahdollisuuksien lisäämisen, joka osaltaan tukee yksilöllisten opiskelupolkujen toteutumista. On myös linjattu, että opiskelija saa tietokoneen omakseen suoritettuaan ensimmäisen toisen asteen tutkinnon. Tällä kannustetaan pitämään huolta tietokoneesta, mutta myös suorittamaan tutkinto loppuun, joka on yksi tärkeimmistä oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteista. 

Yhteiskäyttöiset oppimateriaalit

Omniassa on tavoitteena jatkossa käyttää yhteiskäyttöistä, pääasiassa digitaalista oppimateriaalia. Oppimateriaalin saavutettavuus on kaikkien opiskelijoiden etu ja edellytys yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Digitaalisuus varmistaa koulutuksen kestävyyttä ja saavutettavuutta. Tavoitteena on, että oppimateriaali valitaan, tuotetaan ja kehitetään kohderyhmä huomioiden opetushenkilöstön yhteistyönä. Painetut yhteiskäyttöiset materiaalit säilyvät tärkeänä mahdollisuutena digitaalisten rinnalla. Omnian kirjastolla on merkittävä rooli oppimateriaalien tarjoajana ja kehittäjänä. Henkilökohtaista digitaalista oppimateriaalia tullaan myös jonkin verran käyttämään mm. aikuis- ja ammattilukion opetuksessa.

Lisätietoja antaa
Maija Aaltola
Rehtori
0503849354
Maija.Aaltola@omnia.fi