Ajankohtaiset

Omnian tutkintotarjonta laajenee

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on päättänyt uusista ammatillisen koulutuksen järjestämisluvista 1. tammikuuta 2018 alkaen. Uuden luvan myötä Omnian rooli ammatillisen koulutuksen järjestäjänä koko Uudellamaalla sekä koulutusviennissä vahvistuu. Omnian opiskelijavuosien vähimmäismäärä on jatkossa 5838, minkä perusteella Omnia nousee Suomen viidenneksi suurimmaksi ammatillisen koulutuksen järjestäjäksi.

Omnian koulutustarjonnassa on jatkossa 23 ammatillista perustutkintoa, 38 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (Valma). Omnialla on myös lupa järjestää ammatillista lisäkoulutusta. Uusia tutkintoja ovat muun muassa vaatetus- ja muotialan sekä puutarha-alan perustutkinnot. Ammatillisten perustutkintojen määrä ei kasvanut.

Omnialle myönnettiin järjestämislupa useisiin uusiin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Jatkossa Omnialla on myös lupa järjestää työvoimakoulutusta ja laajaa oppisopimuskoulutusta. Uudet tutkinnot ja erityistehtävät vahvistavat Omnian toimintaedellytyksiä myös alueen aikuisten kouluttamisessa sekä työelämän osaamisen kehittämisessä. Omnialle myönnettiin lisäksi lupa urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseen.

Omnian opetus- ja tutkintokieli on suomi. Liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnot järjestetään myös englanniksi. Omnia hyödyntää myös lainsäädäntöuudistuksen tuomaa mahdollisuutta lisätä englantia opetuskielenä.

 "Tutkintotarjontamme laajeni ja opiskelijapaikat lisääntyivät. Mahdollisuutemme vastata opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin lisääntyivät merkittävästi. Uusi lupa tukee myös Omnian hyvin alkanutta koulutusvientiä”, toteaa kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko.

 ”Urheilun ja opiskelun yhdistäminen ei ole itsestäänselvyys, joten on hienoa, että saimme erityistehtävän urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Omniassa opiskelee jo nyt useita kymmeniä huippu-urheilijoita ja olemme kehittäneet heille joustavia opiskelumahdollisuuksia”, iloitsee rehtori Maija Aaltola.