Hyppää pääsisältöön

Omnian strategia vuosille 2023–2025 on kestävän tulevaisuuden onnistumissuunnitelma

Uutinen | 25.05.2022
Espoon koulutuskuntayhtymä Omnian hallitus on vahvistanut organisaation uuden strategian vuosille 2023–2025.
Omnian strategia

Onnistumissuunnitelmaksi nimettyä strategiaa on valmisteltu yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa loppuvuodesta 2021 lähtien.

Strategian pohjatyönä Omniassa teetettiin Luottamus ja maine -tutkimus, jossa Omniaa tarkasteltiin ulkoisten sidosryhmien ja organisaatiota tuntevien tahojen silmin. Lisäksi viime syksynä tehty henkilöstötutkimus ja kattava toimintaympäristöanalyysi ovat antaneet eväitä uuden strategian luomiselle. 

Nyt vahvistettuun strategiaan Omnian visio, missio ja arvot muovautuivat seuraavasti:

Visiomme: Kestävän tulevaisuuden tekijöitä ja tekoja - Ratkaisuja. Yhdessä. Kaikille.
Missiomme: Osaamista, osallisuutta ja uudistumista - Hyvä olla, oivaltaa ja onnistua.
Yhdessä kiteytetyt arvomme: Arvostavasti, asiakaskeskeisesti ja vastuullisesti.

Osallisuuden edistäjä ja edelläkävijä

Koulutuskuntayhtymän johtajan Tuula Antolan mukaan uuteen visioon sisältyy ymmärrys siitä, että kestävän tulevaisuuden tekeminen tai siihen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen ei ole sidottu vuosilukuihin.

”Kunnianhimoinen tavoitteemme on olla tässä asiassa askeleen edellä ympäröivää maailmaa”, hän sanoo.

Mission sisällä ovat Omnian perussopimuksessa määritellyt seitsemän tehtävää, jotka jäsenkunnat Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi ovat sille antaneet.

”Halusimme nostaa esiin myös sen, että Omnia-yhteisössä on hyvä olla, oivaltaa ja onnistua. Arvoihimme sisältyy vahvasti toistemme, niin kollegoiden, opiskelijoiden kuin yhteistyökumppaneiden, arvostava kohtelu ja kohtaaminen", Tuula Antola kuvailee.

Asiakaskeskeisesti ja vastuullisesti

Strategiaan kiteytetyissä arvoissa painottuu asiakkaan onnistumissuunnitelman yhteinen edistäminen. Omnialaisille oppijoille haetaan ratkaisuja, jotka edistävät oppimista ja onnistumista kunkin omista lähtökohdista. Myös työelämäkumppaneille halutaan varmistaa sujuvat palvelupolut.

”Vastuullisuus tarkoittaa meille myös taloudellista vastuullisuutta, työvoimatarpeisiin vastaamista ja rooliamme elinvoiman tekijänä”, Antola mainitsee.

”Alueemme väestöstä yli 20 prosenttia on vieraskielisiä. Koko alueen kestävyyden ja elinvoiman kannalta on olennaista, että Omnia edistää jokaisen työkuntoisen ja -ikäisen mahdollisuutta osallistua työelämään. Olemme myös aktiivinen ja aloitteellinen toimija kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä vahva työelämäkumppani.”

Osana Omnian strategiamatkaa tehtiin myös Omnian 40-vuotishistoriikkiin perustuva animaatioesitys (YouTube). Strategiatyö on elävä ja jatkuva prosessi, jossa jokainen omnialainen on voinut olla halutessaan mukana. Yhdessä tekemistä on tarkoitus jatkaa.

Takaisin ylös

Lisätietoja antaa

Tagit:
Uutinen
Johtaminen
Kehittäminen
Kestävä kehitys
Vastuullisuus