Ajankohtaiset

Omnian Osaamiskeskukselle Unescon tunnustus

Omnian Osaamiskeskus on saanut Unesco-Unevocin "Promising and innovative practices in TVET”-tunnustuksen.

Omnia on osallistunut aktiivisesti Skills for i-Hubs -hankkeeseen, johon sisältyi itsearviointiviikko Omniassa sekä Filippiineillä vuonna 2019. Yli 50 omnialaista osallistui viikon aktiviteetteihin.

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa innovatiivisia toimintamalleja sekä arvioida oppilaitoksen käytäntöjä kansainvälisessä kontekstissa ja yhteisten menetelmien avulla. Arviointiprosessiin osallistuminen antoi Omnialle runsaasti kehittämisimpulsseja tulevaan ja mahdollisuuden kansainväliseen vertailuun.

Osaamiskeskukseen viitataan hankkeen loppuraportissa esimerkkinä siitä, kuinka ammatillisen oppilaitosten johto pystyy vastaamaan keskushallinnon toimeksiantoon kokonaan uudenlaisen palvelun luomiseksi.

”Muodostamalla uusi sisäisiä prosesseja ja yksiköitä, opetusmetodeja soveltamalla ja läheisessä yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppaneiden kanssa Omnia on luonut innovatiivisen lähestymistavan, joka on monistettavissa ja inspiroi muita ammatillisen koulutuksen toimijoita”, todetaan julkaisussa.

Uusia verkostoja ja osaamisen vahvistamista

Omnian palvelupäällikkö Kati Valtonen toteaa hankkeen avanneen uusia mahdollisuuksia ja verkostoja Omnialle.

”Skills for i-Hubs-hanke oli mielenkiintoinen kokemus arviointimenetelmien hyödyntämisestä ja kokemusten jakamisesta kansainvälisessä kontekstissa. Kokonaisvaltainen ja eri näkökulmista tapahtunut toiminnan arviointi toi meille paljon uusia ajatuksia ja työkaluja kehittämistyöhön. Yli vuoden kestänyt hanke avasi meille uusia kansainvälisiä verkostoja ja foorumeita kehittämis- ja yhteistyölle myös jatkossa”, hän sanoo.  

Espoon kaupungin maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto painottaa Osaamiskeskuksen merkitystä osaamisen vahvistamisessa ja työllistymisen sujuvoittamisessa.

”Omnian Osaamiskeskus maahanmuuttajille vastaa suoraan Espoon kaupunginvaltuuston asettamaan tavoitteeseen nostaa maahanmuuttajien koulutusastetta sekä sujuvoittaa kotoutumista ja työllistymistä. Vaikka tutkimusten mukaan lähes puolet Espoon maahanmuuttajista on suorittanut korkea-asteen tutkinnon, monet heistä kaipaavat myös ammatillisen osaamisen vahvistamista löytääkseen paikkansa Suomen työmarkkinoilla”, hän toteaa.

Lähtökohtana asiakkaan tavoitteet

Omnian palvelujohtaja Sirkka Wiman iloitsee niin ikään tunnustuksesta.

”Unescon tunnustus on tärkeä palaute tehdystä työstä Osaamiskeskuksen parissa. Osaamiskeskusta on kehitetty ja toteutettu alusta lähtien yli hallinnon rajojen yhteistyössä Omnian, Espoon kaupungin ja TE-toimiston kanssa. Arvioinnissa keskeisiksi nousivat myös kysymykset siitä, onko palvelu monistettavissa muualle ja mitkä ovat menetyksen tekijät. Osaamiskeskuksessa asiakkaan omat voimavarat ja tavoitteet otetaan työn lähtökohdaksi.  Yhteistyö Unevocin kanssa on ollut hieno kokemus ja antanut monipuolista näkökulmaa työn eteenpäin viemiseen. Sen myötä syntyi myös uusia kontakteja ja olemme parhaillaan käynnistämässä uutta kansainvälistä hanketta uusien kumppaneiden kanssa”, kertoo Omnian palvelujohtaja Sirkka Wiman

Unesco-Unevoc kerää ja tarjoaa tietoa ammatillisen koulutuksen lupaavia ja innovatiivisista käytännöistä. Käytännöt on valittu sillä perusteella, kuinka hyvin ne sopivat Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kuinka hyvin ne edistävät nuorten työllisyyttä, työelämään pääsyä, yrittäjyyttä ja elinikäistä oppimista.

Omnia on nimetty Unevoc Centreksi vuosiksi 2020-2023. Omnia on ollut osa Unescon Unevoc-verkostoa vuodesta 2013.

Promising and Innovative Practices in TVET Unescon verkkosivulla

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Palvelupäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi