Ajankohtaiset

Omnian lausunto reformista

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on antanut lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle uudeksi ammatillista koulutusta ja sen rahoitusta koskevaksi laiksi. Lausunnossaan Omnia tuo esille, että ammatillisen koulutuksen reformi ja siihen liittyvät lainsäädäntöuudistukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia. Omnia nostaa kuitenkin esityksessään 11-kohtaisen listan näkemyksiä, jotka lainsäädäntöuudistusta tehtäessä tulisi ottaa huomioon. Tämän lisäksi Omnia esittää lausunnossaan yksityiskohtaisempia muutoksia lakiesitykseen pykäläkohtaisesti.

PDF iconOmnian lausunto reformista 19.12.2016