Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnian lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi

Omnia kannattaa oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteita koulutus- ja osaamistason nostamisesta, oppimiserojen kaventamisesta sekä koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien parantamisesta. Kannatamme myös esitettyjä rakenteellisia ratkaisuja, joilla varmistetaan nuorten sujuvampi siirtyminen perusasteelta toiselle asteelle sekä toisen asteen koulutusten ja oppilaitosten välillä.

Toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävän uudistuksen toteuttaminen edellyttää kuitenkin näkemyksemme mukaan esitettyä pidempää valmistelu- ja toimeenpanoaikaa sekä esitettyä asiakaslähtöisempiä rakenteita ja uusia palveluita.

Omnian lausunnon pääkohdat

 1. Esitetyssä aikataulussa, varsinkin koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa, on uudistukseen valmistautuminen ja sen toimeenpano laadukkaasti mahdotonta. Kannamme huolta henkilöstön hyvinvoinnista. Esitämme uudistuksen siirtämistä vuodella, silloin myös oppivelvollisuusiän laajentamiseen liittyvät keskeiset uudet elementit tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (tuva) ja yhteishaun uudistukset tulevat aikaisintaan käyttöön.
 2. Kannamme huolta toisen asteen maksuttomuudesta ja oppivelvollisuuden kustannuksista. Ei ole kestävää, jos joudumme tekemään kustannussäästöjä esimerkiksi aikuisten kouluttamisesta. Uhkakuvana myös näemme, että opetuksen, ohjauksen ja tuen resursseja joudutaan siirtämään maksuttoman toisen asteen toteuttamiseen.
 3. Toisen asteen koulutuksen asiakaslähtöisyyttä tulisi esitettyä enemmän lisätä koulutusmuotojen ja oppimisympäristöjen välisiä raja-aitoja madaltamalla ja uusia palveluja rakentamalla.
  • Toisen asteen yhteishakua ja jatkuvaa hakua tulee kehittää kokonaisuutena.
  • Esityksestä puuttuvat tarkoituksenmukaiset palvelut oppivelvollisille, jotka eivät hakeudu koulutukseen, eivät käy koulua tai ovat jatkuvasti poissa.
  • Työpajojen asema olisi tärkeää määritellä tarkemmin asema rakenteellisesti ja rahoituksellisesti osana toisen asteen tutkinto- ja tuva-koulutusta sekä oppivelvollisen oppimisen tukipalveluna.
  • Vapaan sivistystyön laaja kurssitarjonta (muukin kuin pitkät linjat) tarjoaa oppivelvollisille oppimisympäristön ja mahdollisuuden osaamisen hankkimisen yksilöllisesti.
  • Aikuislukiokoulutuksen ja aikuisten perusopetuksen tarkoitusta ja tehtävää tulisi uudistaa ja asemaa vahvistaa oppivelvollisuutta suorittavien opiskelijoiden osalta.
 4. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (tuva) on tärkeä uudistus, mutta sen osaamisperusteisuus pitää varmistaa  Vapaan sivistystyön järjestämä oppivelvollisille suunnattu koulutus tulisi olla tiiviimmin osana tätä samaa kokonaisuutta. On tärkeää varmistaa, että oppivelvollisilla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, mutta 29 viikkotunnin määrittely viittaa ryhmälle suunnatun opetuksen järjestämiseen eikä opiskelijan oikeuteen saada opetusta ja ohjausta omista lähtökohdistaan ja omien tavoitteittensa mukaisesti. Esitetty uudistus ei muuten anna koulutuksen järjestäjille ja asuinkunnalle mitään työkaluja tilanteeseen, jossa nuori ei pääse tuva-koulutuksen suoritettuakaan hänelle soveltuvaan koulutukseen.
 5. Ohjaus- ja valvontavastuun onnistuminen edellyttää toimivia sähköisiä järjestelmiä sekä ajantasaisen ja oikean tiedon varmistamista. Omniaan opiskelijoita hakeutuu kymmenistä kunnista ja toimijoita pääkaupunkiseudulla on

PDF iconOmnian lausunto oppivelvollisuuslaista 15.6.2020.

Katso lisätietoja aiheesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.