Ajankohtaiset

Omnialle myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Omnian ruoka- ravintola- ja tilapalveluille on myönnetty 10.5.2021 Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän kautta sitoudumme noudattamaa Ekokompassin kymmentä kriteeriä. Kriteerien täyttyminen varmentaa toimintamme ympäristöystävällisyyden sekä lakien ja säädöstenmukaisuuden.

Sertifikaatin myötä myös ympäristövaikutuksemme tulevat kartoitetuiksi ja toiminta esimerkiksi jätteidenkäsittelyn suhteen yhtenäistettyä eri toimipisteiden kesken. Lisäksi olemme Ekokompassia rakentaessa laatineet ympäristöohjelman, joka sisältää konkreettiset tavoitteet ympäristövaikutustemme pienentämiseksi.

Ympäristöohjelmaan on tällä hetkellä kirjattu vuoden 2021 tavoitteet, joiden toteutumista seurataan aktiivisesti. Vuonna 2021 Omnian ruoka- ja ravintolapalveluissa keskitytään materiaalitehokkuuden ja sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen. Tilapalveluiden osalta puolestaan painotetaan jätehuollon kehittämistä sekä energiankulutuksen ympäristövaikutusten vähentämistä. Suuremmassa kuvassa Ekokompassiohjelma tavoitteineen palvelee Omnian kestävän tulevaisuuden rakentamista ja vie strategisia tavoitteita käytännön tasolle.

Tarkempia tietoja Ekokompassista on saatavilla Ekokompassi.fi -sivustolta.

Lisätietoja antaa
Antti Hautamäki
Projektipäällikkö
Antti.Hautamaki@omnia.fi