Ajankohtaiset

Omnialle kestävän kehityksen sertifikaatti

Omnia on saanut kestävän kehityksen sertifikaatin.

OKKA-säätiön myöntämä sertifikaatti on myönnetty viime syksynä suoritetun ulkoisen auditoinnin perusteella. Auditoinnissa kiinnitettiin huomiota toimintakulttuuriin, opetukseen ja johtamiseen ja siihen, kuinka kestävä kehitys toteutuu hyvinvoinnissa, ympäristössä, taloudessa ja kulttuurissa.

Sertifikaatti myönnettiin nyt ensimmäisen kerran koko oppilaitokselle mukaan lukien ammatillinen koulutus, työväenopisto, aikuisten perusopetus ja aikuislukio. Vuonna 2014 sertifikaatti myönnettiin ammatilliselle koulutukselle.

Euroopan kestävintä kaupunkia rakentamassa

OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Lainisen mukaan Omnian vahvuuksia ovat erityisesti kestävän kehityksen kytkeminen osaksi laadunhallintaa ja toisaalta myös elinikäinen oppiminen.

”Ihmiskunnan haasteiden ratkaisemisessa tärkeää on elinikäinen kestävän kehityksen taitojen oppiminen.”, Laininen totesi sertifikaatin luovutustilaisuudessa.

”Omnialla on elinikäiseen oppimiseen laaja tulokulma, ja se on myös mahtava mahdollisuus. ”

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö on myöntänyt kestävän kehityksen sertifikaatteja oppilaitoksille vuodesta 2004 alkaen. Tänä keväänä myönnetään sadas sertifikaatti.

Sertifikaatin uusiminen edellyttää ulkoista auditointia kolmen vuoden välein.

”Sertifikaatti on Omnialle välitodistus. Kestävän kehityksen toteutumisessa pienetkin ratkaisut ovat tärkeitä. Omnian laaja vaikutusalue on huikea mahdollisuus tässäkin asiassa." , totesi koulutuskuntayhtymän johtaja Sampo Suihko.

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja kaupungin johtoryhmä onnittelevat Omniaa saavutetusta kestävän kehityksen sertifikaatista.

"Näin Omnia on osaltaan rakentamassa ja toteuttamassa Euroopan kestävintä kaupunkia."