Ajankohtaiset

Omnialle 1,2 miljoonaa strategiarahoitusta

Omnia on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä yhteensä 1 263 000 euroa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kesäkuussa yhteenä 25,6 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukemiseen 66 koulutuksen järjestäjälle. Omnian saama strategiarahoitusosuus on kolmanneksi suurin.

Strategiarahoituksen edellytyksenä on kehitystyön tekeminen yhdessä niiden koulutuksen järjestäjien kanssa, jotka ovat saanet rahoitusta samoihin kehittämiskohteisiin.

Osaamisverkostoja teknologia-alalle ja maahanmuuttajien koulutukseen

Omnian saamasta rahoituksesta suurin osa (650 000 euroa) myönnettiin maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Kehittämistoimet kohdennetaan 1.1.2019 toimintansa aloittavan osaamiskeskuksen toimintamalleihin ja yhteistyöverkostoihin.

Kehittämistyötä tehdään myös valtakunnallisessa osaamiskeskusverkostossa, jossa uusia käytäntöjä levitetään muille koulutuksen järjestäjille.

Teknologia-alan koulutuksen kehittämiseen yhdessä työelämän kanssa myönnettiin 350 000 euroa. Tavoitteena on vastata yhä paremmin työelämän osaamistarpeisiin.

Tavoitteen tueksi luodaan valtakunnallinen verkosto teknologia-alan koulutuksen kehittämiselle. Verkostossa on mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja alan työantajia ja koordinoivana tahona Teknologiateollisuusliitto.

Ohjauksen ja urheilijoiden koulutusta kehitetään

Uuden, entistä yksilöllisemmän ja asiakasläheisemmän ammatillisen koulutuksen ohjauksen kehittämiseen myönnettiin 200 000 euroa. Rahoituksella kehitetään uutta Avoin Omnia -mallia.

Toimintamallin tavoitteena on lisätä koulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua kehittämällä ohjausta ja sähköisiä palveluja. Tämä edellyttää koulutustarjonnalta joustavuutta ja saavutettavuutta sekä henkilöstöltä uudenlaista osaamista ja yhteistyötä ohjauksessa ja viestinnässä.

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen myönnettiin 63 000 euroa. Uudelle, vasta 1.1.2018 alkaen urheiluoppilaitoksena toimineelle Omnialle rahoitus on tärkeä lisä urheilijoiden yksilöllisten opintopolkujen tukemisessa sekä toiminnan kehittämisessä valtakunnallisessa, pääkaupunkiseudun ja Espoon verkostoissa.  

Rahoitus vahvasti uuden strategian tukena

Omnia on kehittänyt pitkäjänteisesti toimintaansa ammatillisen koulutuksen reformia ennakoiden. Omnia on myös osallistunut aktiivisesti valtakunnalliseen valmistelu- ja kehittämistoimintaan.

Omnian syksyllä päätettäväksi tuleva uusi strategia perustuu merkittäviltä osin ammatillisen koulutuksen reformin linjauksiin. Kehittämiskohteet tukevat hyvin myös Omnian jäsenkuntien Omnialle kohdistamien odotusten toteuttamista.

”On hienoa, että pääsemme saadun strategiarahoituksen myötä kehittämään palvelu- ja koulutustarjontaamme yhä asiakasläheisemmäksi. Kehittämistoimilla vastataan Omnian jäsenkuntien ja alueen työelämän odotuksiin sekä tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen uudistuminen toteutuu vasta toimintakulttuurin uudistumisen myötä.”, sanoo Omnian ammatillisen koulutuksen rehtori Maija Aaltola.

Myönnetyn avustuksen käyttöaika 1.6.2018–31.12.2019 urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja muuhun kehittämistoimintaan 1.6.2018–31.12.2020.

Lisätietoja:

Rehtori Maija Aaltola, maija.aaltola(at)omnia.fi, 050 384 9354

Kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko, sampo.suihko(at)omnia.fi, 050 5518119