Ajankohtaiset

Omnialla kaksi hanketta mukana Digiaikakauden taidot -ohjelmassa

Hallitus varasi tarkoitukseen määrärahan vuoden 2018 I lisätalousarviossa. Opetushallitus on myöntänyt 7 miljoonan euron avustukset kansalaisopistoille, kansanopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskuksille.

Espoon työväenopistolle avustusta kohdennettiin 220 000 euroa. Perustaitojen robottiopettajat -hankkeelle perustaitojen vahvistamiseen 85 800 euroa ja Sähköisen asioinnin ABC -hankkeelle digitaalisten taitojen edistämiseen 134 200 euroa. Hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Perustaitojen robottiopettajat

Heikkoja perustaitoja vahvistavassa koulutuksessa kokeillaan humanoidirobottien käyttöä opetuksessa. Robottiopettajat toimivat maahanmuuttajille suunnatuissa perustaitojen opinnoissa. Tavoitteena on kehittää taitoja (suomen kieli, tekoäly, robotiikka), joiden avulla mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan paranevat.  Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää pedagogisia toimintamalleja, joiden avulla tehostetaan S2-opiskelua humanoidirobottien avulla. Humanoidirobotit mahdollistavat kielen opiskelua ajasta ja paikasta riippumatta kulttuurineutraalilla alustalla.

Hankkeessa toimijat oppivat toimimaan yhdessä robottiopettajien kanssa sekä hyödyntämään robotiikkaa opetuksessa.

Hankkeen koulutukset järjestetään osana Espoon työväenopiston järjestämää maahanmuuttajakoulutusta, jolla on tiivis yhteistyöverkosto Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden ja avoimen varhaiskasvatuksen kanssa. Perustaitojen vahvistamista tarvitsevat henkilöt tavoitetaan hyvin tämän verkoston avulla.

Sähköisen asioinnin ABC

Sähköisen asioinnin ABC -hankkeessa luodaan toimintamalli, joka rohkaisee, innostaa ja valmentaa kohderyhmää sähköiseen asiointiin. Toimintamalli rakentuu hankkeen aikana yhteisen kehittämisen tuloksena.

Sähköisen asioinnin ABC -hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon kirjastojen ja asiointipisteiden, Espoon 4H-yhdistyksen sekä Enter ry:n kanssa.  Kehittämiseen osallistuvat lisäksi sähköisiä palveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt sekä kohderyhmään kuuluvat henkilöt eli kuntalaiset, joiden digitaitoja tulee vielä vahvistaa. Hankkeessa hyödynnetään mukana olevien toimijoiden osaamista ja jo olemassa olevia palveluita.

Hankkeen kokeiluvaihe toteutetaan Espoossa vuonna 2019 osallistamalla 100 koulutettavaa Sähköisen asioinnin ABC -pilottiin. Pilotin jatkuvan arvioinnin ja kehittämistoimenpiteiden jälkeen vuonna 2020 toteutetaan 100 osallistujalle koulutukset kehitetyllä Sähköisen asioinnin ABC -toimintamallilla. Tavoitteena on, että Sähköisen asioinnin ABC levitetään myöhemmin valtakunnalliseksi toimintamalliksi.

Digikauden taidot -ohjelma käynnistyy 80 toimijan voimin, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen tiedote

Lisätiedot