Ajankohtaiset

Omnia-vetoinen Moldovan EU Twinning-hanke päätökseen

EU-rahoitteinen Twinning-hanke Ammatillisen koulutusjärjestelmän laadun ja tehokkuuden edistäminen Moldovassa päättyy toukokuun lopussa 2021. Projektin tavoitteena on ollut Moldovan koulutusjärjestelmän parantaminen EU:n ja Bolognan prosessin parhaiden käytänteiden ja laadukkaan koulutuksen periaatteiden mukaisesti. Kaksivuotisen projektin arvo on 1,3 M€, ja siihen on osallistunut lähes 500 moldovalaista koulutuksen asiantuntijaa. Hankkeen yhteistyökumppani on Moldovan opetus-, kulttuuri- ja tutkimusministeriö.

Projektia on johtanut Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia, ja kumppaneina ovat olleet virolainen ja liettualainen koulutusorganisaatio. Noin 30 asiantuntijaa on toteuttanut projektin koulutus- ja kehittämistehtäviä ensin Moldovassa ja korona-aikana etäyhteyksillä.

Hankkeessa on korostettu erityisesti laadunvarmistusjärjestelmän rakentamista osaksi moldovalaista koulutusta, jatkuvan oppimisen jalkauttamista osaksi oppilaitosten ja yritysten toimintaa sekä opettajien täydennyskoulutusta uuteen pedagogiikkaan ja yritysyhteistyön vahvistamista. Yhteistyöllä työelämän kanssa varmistettaisiin jatkossa paremmin koulutuksen ajantasaisuus ja tarpeet sekä jatkuva vuorovaikutus koulutuksen järjestäjien ja yritysten välillä.

Twinning-päätösseminaarissa 14.5.2021 todettiin hankkeen tuottaneet seuraavat tulokset ja suositukset Moldovan ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi:

  1. Koulutuksen kehittämisen ytimessä ovat laadunvarmistuksen hyvät käytänteet, ja eurooppalaisten käytänteiden hyödyntäminen on erittäin oleellista.
  2. Aktiivisen ja tunnistettavan ammatillisen koulutuksen ytimessä on vakaa kansallinen tutkintojen viitekehys.
  3. Hyvälaatuinen koulutus kattaa kaikki koulutuksen osa-alueet. Erityisesti aikuiskoulutus on avainasemassa. Jatkuvan oppimisen periaatteet on jalkautettava osaksi koulutusjärjestelmää.
  4. Digitaalisuus on kiinteä osa koulutusta. Projekti tuotti Moldovaan digitaalisen oppimisympäristön ja koulutti opettajia ja opiskelijoita oppimisalustan käyttöön.
  5. Työelämän neuvonantajapolitiikan periaatteet kehittämään koulutusta ja yritysyhteistyötä on laadittava ja toteutettava kansallisella tasolla.
  6. Ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisäämiseksi on vahvistettava näkyvyyttä ja viestintää monikanavaisesti.

Lisätietoja:

Projektin johtaja Sampo Suihko, 050 551 8119

Projektista vastaava neuvonantaja (RTA) Karl Holm, 044 525 0025