Ajankohtaiset

Omnia uudistuu koulutuskentän edelläkävijänä

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallitus päätti 13.10.2016 kokouksessaan uuden oppilaitoksen, Omnia Koulutuksen, perustamisesta vuoden 2017 alusta. Koulutussektorilla tapahtuu merkittäviä lainsäädännöllisiä muutoksia ja rajuja rahoitusleikkauksia, joihin Omnia uudella oppilaitoksella vastaa. Omnia Koulutus tarjoaa kymmenille tuhansille nuorille ja aikuisille oppijoille ammatillista koulutusta, lukio-opetusta, vapaan sivistystyön kursseja, aikuisten perusopetusta ja työpajatoimintaa elinikäisen oppimisen ja ohjauksen periaatteilla.

Omnia Koulutus vastaa koulutussektorin voimakkaaseen murrokseen

Uusi oppilaitos varmistaa nuorisotakuun toteutumisen ja vastaa aikuisväestön osaamisen kehittämistarpeisiin Espoon seudulla. Omnia Koulutus tarjoaa yhden luukun periaatteella asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioivia koulutus- ja oppimispolkuja. Samalla uusi oppilaitos vastaa ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen reformiin kokoamalla aikuisten ja nuorten ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järkevällä tavalla yhteen.

Uudistuksilla haetaan joustavuutta opiskelijoiden opintopolkuihin, varmistetaan toiminnan työelämälähtöisyys sekä optimoidaan tila-, henkilöstö- ja muiden resurssien käyttöä.

- Toimintaa uudistamalla haemme tasapainoa talouteen. Tulevaisuudessa pitää saada vähemmällä enemmän, mutta laatua me Omniassa haluamme luonnollisesti siitä huolimatta parantaa, toteaa kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen.

Uudessa oppilaitoksessa työväenopiston, aikuislukion, ammatillisen koulutuksen sekä matalan kynnyksen palvelutarjontaa pystytään kehittämään ja kokoamaan uudella tavalla, asiakkaan tarpeet huomioiden. Haasteena on ollut esimerkiksi maahanmuuttajien määrän kasvu ja koulutustarpeiden yksilöllisyys, jotka ovat haastaneet koulutuksen järjestäjiä.-

- Eri koulutusmuotoja tulee voida joustavasti yhdistellä opiskelijoiden tarpeiden mukaan, nykyjärjestelmällä erityisesti maahanmuuttajien koulutuspoluista tulee liian pitkiä ja kalliita, sanoo aikuisten oppimispalveluiden johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu.

Uusi oppilaitos yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena

Päätös perustaa yksi oppilaitos syntyi käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena, jotka päättyivät 6.10.2016. Omniassa yt-neuvottelut eivät aiheuta irtisanomisia, lomauttamisia tai osa-aikaistamisia. 

Yhden oppilaitoksen perustamisen myötä nykyiset Omnian ammattiopisto, Omnian aikuisopisto, Espoon työväenopisto, Espoon aikuislukio, Omnian nuorten työpajat ja Omnian oppisopimus erillisinä oppilaitoksina ja tulosyksikköinä lopettavat ja toiminnot siirtyvät uuteen oppilaitokseen. Koulutusten hallinnollisia rajoja rikotaan kokoamalla koulutus- ja palvelutoiminnot uudella tavalla. Perinteiset koulutustehtävät kuitenkin säilyvät ennallaan.      

Omnian henkilöstö osallistui aktiivisesti valmistelutyöhön erilaisissa keskustelu- ja valmistelufoorumeissa sekä sähköisillä alustoilla. Myös uudessa oppilaitoksessa tullaan ottamaan käyttöön laajasti henkilöstöä osallistava verkostomainen toimintamalli, jolla varmistetaan uusien toimintojen kehittäminen tiiviissä yhteistyössä eri koulutusten ja palvelujen kesken.

- Henkilöstön aktiivisuus valmistelutyössä ja myönteinen suhtautuminen muutokseen luo hyvät lähtökohdat uuden oppilaitoksen toiminnalle, uskoo nuorten oppimispalvelujen johtaja Maija Aaltola.

Tapio Siukonen
kuntayhtymän johtaja

PDF iconOmnia Koulutus koulutus- ja palvelukokonaisuus sekä hallinnollinen organisoituminen 1.1.2017