Ajankohtaiset

Omnia toteutti opiskelijoilleen kyselyn koskien etäopetuksen ja -ohjauksen toteutumista poikkeustilanteen aikana

Omnia toteutti 8. – 22.4.2020 välillä kyselyn opiskelijoilleen, joka koski etäopetuksen ja -ohjauksen toteutumista poikkeustilanteen aikana. Kyselyn vastausaika alkoi kolme viikkoa etäopetukseen siirtymisestä.

Kyselyyn vastasi 2289 opiskelijaa, joista 1270 oli ammatillisesta koulutuksesta ja 815 työväenopistosta. Loput vastaukset jakautuivat aikuislukion, aikuisten perusopetuksen, ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA), nuorten työpajojen ja osaamiskeskuksen (OSKE) välillä. Kyselyä räätälöitiin kullekin asiakasryhmälle sopivaksi.

Kyselystä selvisi muun muassa, että suuri osa vastanneista, oli saanut hyvin tai kiitettävästi tietoa etäopetukseen siirtymisestä. Lisäksi enemmistö oli mielestään saanut tarpeeksi opetusta ja ohjausta opettajalta. Kyselyssä kysyttiin myös muista aiheista, kuten kuinka monta tuntia keskimäärin on ollut reaaliaikaista opettajan pitämää opetusta verkon välityksellä ja millä menetelmällä etäopetukseen on osallistuttu. Opetuksen määrä oli vaihtelevaa ja käytetyt menetelmät olivat hyvin moninaisia.

Kiitoksissa esitettiin paljon kiitoksia opettajille, ohjaajille sekä muille Omnian toimijoille. Opiskelijoilta kysyttiin myös haasteista ja huolista. Näissä korostui huoli opintojen etenemisestä ja valmistumisesta ja joissain tapauksessa ohjeiden ja ohjauksen vähäisyydestä.

”Olen todella iloinen runsaasta ja positiivisesta palautteesta. Se tukee Omnian linjausta jatkaa etätoimintaa mahdollisimman laajasti syyslukukauden alkuun asti. Toisaalta palautteen perusteella tulemme myös lisäämään lähiopetusta, jotta voimme varmistaa jokaisen opintojen etenemisen”, sanoo rehtori Maija Aaltola.

Kyselyn tuloksia käsitellään tarkemmin Omnian yksiköissä loppukevään aikana ja palautetta hyödynnetään laajalti toiminnan kehittämisessä, syksyn toiminnan suunnittelussa ja opetuksen järjestämisessä.

Myös Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ja Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry toteuttivat kyselyn poikkeustilan vaikutuksista opiskeluun ja opiskelijoiden arkeen ammatillisessa koulutuksessa. Kyselyssä selvitettiin muun muassa kuinka moni on ollut harjoittelussa poikkeustilan aikana, viivästyykö valmistuminen poikkeustilan takia ja miten oma jaksaminen koetaan etäopiskelun aikana.

Lisätietoja antaa
Maija Aaltola
Rehtori
0503849354
Maija.Aaltola@omnia.fi
Kati Vetsch
Pedagoginen päällikkö
0503034837
Kati.Vetsch@omnia.fi