Ajankohtaiset

Omnia nimetty UNEVOC Centreksi vuosiksi 2020 – 2023

Omnia on ollut jäsenenä jo kaksi neljän vuoden kautta. Eri puolilla maailmaa sijaitsevat yksiköt käyttävät nimeä UNEVOC Centre. Omnia kuten muutkin UNEVOC Centret toimivat aktiivisesti omassa maassaan edistäen yhteistyötä ja kestävää kehitystä YK:n linjausten mukaisesti.

UNESCO-UNEVOCin odotukset Omnialta yhteistyöverkostossa ovat mm. seuraavat:

  • synnyttää kansainvälistä yhteistyötä ja kumppanuuksia
  • lisätä ammatillisen koulutuksen toimijoiden osaamispääomaa
  • jakaa uusia ja innovatiivisia ammatillisen koulutuksen käytänteitä.

Viime vuoden aikana Omnia on toiminut aktiivisesti UNESCO-UNEVOC-verkostossa ja osallistunut kahteen hankkeeseen: ”Skills for Innovation Hubs” ja BILT Bridging Innovation in Laearning and Teaching. Ensiksi mainitussa hankkeessa toteutettiin itsearviointiviikko vastavuoroisesti Omniassa sekä Filippiineillä. Omnian tilaisuuksiin osallistui yli 50 omnialaista.

BILT-hankkeessa saimme mahdollisuuden esitellä hyviä käytäntöjä mm. kestävään kehitykseen, inkluusioon ja maahanmuuttajien ohjaukseen sekä yksilöllisiin opintopolkuihin liittyen.

Lisätietoja antaa
Kati Valtonen
Palvelupäällikkö
0438243209
kati.valtonen@omnia.fi