Ajankohtaiset

Omnia mukana ajoneuvotekniikan alan uudistamiseen tähtäävässä CLEMET-hankkeessa

Uusien tekniikoiden kehittyessä myös ajoneuvotekniikan alalla työskentelevien ammattilaisten ja asiakaspalvelijoiden täytyy päivittää osaamistaan. Oppilaitoksilla on tarve kehittää koulutuksia vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita. CLEMET-hanke tukeekin uusien koulutuskokonaisuuksien pilotointia.

Hankkeen tärkeä kehittämiskohde on vahvistaa toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyötä. CLEMET-hankkeen tavoitteena on kehittää toimiva autoalan toimintamalli eri koulutusasteiden oppimisympäristöille ja käytännön yhteistyölle.

Käytännön toimintaympäristön suunnittelua on tehty Omnian autoalan koulutuskeskuksen AutoFit-korjaamotoiminnan palvelumallin kehittämiseen. Autofit-huoltokorjaamossa tulevatkin tulevaisuudessa toimimaan Omnian opiskelijat Metropolian opiskelijoiden työnjohdon alaisuudessa ja Omnian opettajien johdolla. Mukana toimintaa kehittämässä ovat olleet myös Laurea ammattikorkeakoulu ja Länsiauto Oy. 

Autoalan ammatillisen koulutuksen uudistettu opetussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2022 ja CLEMET-hankkeen tuloksien odotetaan vaikuttavan tulevan uudistuksen sisältöihin.

Lue aiheesta laajemmin Metropolian uutisjulkaisusta.