Ajankohtaiset

Omnia kouluttaa maahanmuuttajia työelämään työ- ja elinkeinoministeriön hankkeessa

Omnia on mukana Kotouttamisen SIB -ohjelmassa yhtenä koulutuksen toteuttajista.

Kotouttamisen SIB-koulutukset on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille ja Suomen kansalaisuutta odottaville maahanmuuttajille. Koulutukset sisältävät tarvittavaa alakohtaista ja suomen kielen opetusta. Koulutus kestää noin neljä kuukautta ja tapahtuu pääosin työharjoitteluna työpaikalla.

SIB-ohjelma laajenee vauhdilla, ja uusia koulutuksia avautuu lähes viikoittain. Koulutusalat ovat tyypillisesti toimialoilla, missä avoimet työpaikat ovat vaikeasti täytettävissä.

Koulutushakuja on muun muassa muihin kaupan alan töihin, ravintola-, ja rakennusalalle, bussinkuljettajiksi, asiakaspalveluun, lentokoneiden matkustamomiehistön palvelutehtäviin jne.

Työpaikat ovat avoimia haettavaksi kaikille, ei ainoastaan koulutusohjelmaan osallistuville.

Haku koulutukseen käynnissä

Ensimmäisen Omnian ryhmän on tarkoitus aloittaa koulutus loka-marraskuun vaihteessa. Tarkoituksena on työllistyä kokoaikaisiin työsuhteisiin varastotyöntekijöiksi/hyllyttäjiksi pääkaupunkiseudun hypermarketteihin. Työstä maksetaan normaali työehtosopimuksen mukainen palkka.

Työ- ja työharjoitteluaika on klo 21.00-07.00 välisenä aikana. Työnantaja Henkilöstöpartneri Vertico Oy on luvannut työllistää kaikki koulutuksen läpäisseet henkilöt.

Ohjelmaan voi hakea 17-63 -vuotias maahanmuuttaja, joka on TE-toimiston asiakas ja ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi sekä valmis aloittamaan työnteon lyhyen koulutusjakson jälkeen. Edellytyksenä on halu oppia suomen kieltä työnteon ohessa ja luku- ja kirjoitustaito latinalaisilla aakkosilla.

Koulutuksia on avoinna myös muilla SIB-kouluttajilla. Koulutushakuja on muun muassa muihin kaupan alan töihin, ravintola-, ja rakennusalalle, bussinkuljettajiksi, asiakaspalveluun, lentokoneiden matkustamomiehistön palvelutehtäviin jne.

Kaikkiin kotouttamisen SIB-koulutuksiin on keskitetty haku osoitteessa www.kotosib.fi.

Kotouttamisen SIB-ohjelma pähkinänkuoressa

  • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) toimii hankkeen tilaajana. Sen toteutuksesta ja koordinoinnista vastaa kilpailutuksen kautta tehtävään valittu hankehallinnoija Epiqus Oy.
  • Epiqus Oy on tehnyt Omnian kanssa sopimuksen koulutuksen tuottamisesta. Koulutukset toteutetaan kotouttamisen edistävän lain tai julkisten työvoima- ja elinkeinopalvelulain
  • Hanketta varten on perustettu SIB-rahasto, jota Epiqus hallinnoi yhdessä varainhoitoyhtiö FIMin kanssa. Rahasto on 13,5 miljoonan euron pääomalla Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin SIB-rahasto. Sen sijoittajiin lukeutuvat Euroopan investointirahasto, SOK, Tradeka-Yhtiöt, Sitra, Suomen ortodoksinen kirkko ja yksityissijoittaja Tom Tukiainen.
  • Rahasto maksaa maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistämistä edistävät koulutukset ja toimenpiteet sijoittajilta kerätyillä varoilla.
  • Maahanmuuttajien työllistymiselle on asetettu mitattavat tulostavoitteet, joita seurataan tarkoin.
  • TEM maksaa rahastolle vain tuloksista – eli siitä, jos maahanmuuttaja työllistyy.
  • Jos tulostavoitteet saavutetaan, rahasto pystyy palauttamaan sijoittajille heidän pääomansa maltillisen tuoton kera. Jos taas tavoitteisiin ei päästä, sijoittajat kantavat taloudellisen riskin.

Lue lisää: Euroopan suurin SIB liikkeelle Suomessa - työllistää maahanmuuttajia (Sitra 2.6.2017)

Lisätietoja Omnian toteuttamista koulutuksista: Aarne Kuusi, aarne.kuusi(at)omnia.fi