Ajankohtaiset

Omnia kehittää ammatillista koulutusta Kreikassa

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Kreikan opetusministeriö (Ministry of Education, Research and Religious Affairs) käynnistävät projektin, jossa kehitetään Kreikan ammatillista koulutusjärjestelmää.

Projektissa on kolme painopistettä; työelämäyhteistyön vahvistaminen, laadukkaan oppisopimuskoulutusmallin kehittäminen ja EU-tason ammatillisen koulutuksen vertailukelpoisuuden parantaminen. Uusia toimintatapoja pilotoidaan rakennusalan koulutuksen kehitystyössä. Suomen ja Omnian valikoituminen koulutusvientihankkeen toteuttajaksi nostaa Suomen profiilia koulutuksen kärkimaana Euroopan unionin sisällä.

- Yksi päätavoitteistamme on luoda pohjaa työelämän edustajien ja ammatillisen koulutuksen toimijoiden yhteistyölle. Työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on isossa roolissa, jotta hankkeeseen saadaan mukaan myös kreikkalaisia yrityksiä”, hankkeen projektipäällikkö ja oppimiskumppanuuksien johtaja Mervi Jansson Omniasta sanoo.

Kansainvälisen liikkumisen edistämiseksi Kreikassa otetaan hankkeen myötä käyttöön ECVET-järjestelmä eli EU-maissa käytössä oleva yhtenäinen opintosuoritusten siirtojärjestelmä.

Suomalaiset asiantuntijat tukevat kreikkalaisia hankkeessa hyvin käytännönläheisin keinoin: hankkeeseen sisältyy muun muassa erilaisia työpajoja, yhteistä työskentelyä sekä kreikkalaisten opintomatka Suomeen.

- Tuemme kreikkalaisia ammatillisen koulutuksen kehitystyössä avaamalla parhaita suomalaisia ja EU-tason käytäntöjä. Annamme konkreettisia eväitä esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämiseen”, Tapio Siukonen, kuntayhtymän johtaja kuvaa työskentelyä.

Laadukkaalla koulutuksella vahvistusta talouteen

Ammatillinen koulutus on noussut Kreikassa keskeiseksi strategiseksi painopisteeksi. Työelämässä tarvitaan monipuolista osaamista, ja ammatillisen koulutuksen vahvistamista pidetään välttämättömänä yritysten menestymiselle. Ammatillisesta koulutuksesta toivotaan myös ratkaisua nuorten asemaan yhteiskunnassa: laadukas ammatillinen koulutus tarjoaa kaikille nuorille yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä.

Projekti on Euroopan komission tilaama ja rahoittama.

Omnia on toteuttanut koulutusvientiprojekteja aiemmin muun muassa Egyptissä, Kosovossa, Tunisiassa, Saudi-Arabiassa, Qatarissa ja Ugandassa.

Lisätietoa

  • kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen, p. +358 44 369 6600
  • oppimiskumppanuuksien johtaja Mervi Jansson, p. +358 43 820 0152