Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee yksilövalmentajaa

Yksilövalmentaja työskentelee Omnian nuorten työpajojen moniammatillisessa ohjauspalvelutiimissä, johon kuuluvat koulutusvalmentaja, toimintaterapeutti, kuraattori, työelämävalmentaja ja ryhmäohjaaja. Työpajojen tehtävänä on valmentaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria kohti koulutusta, työtä tai muuta nuoren tarpeiden mukaista palvelua. Työpajojen toiminta perustuu tekemällä oppimiseen ja nuorten sosiaalisen vahvistumisen edistämiseen.

Yksilövalmentaja tarjoaa työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa oleville nuorille yksilö- ja ryhmävalmennusta, joissa korostuvat mm. arjenhallinta ja hyvinvointi. Yksilövalmentaja vastaa nuorten työpajaprosessin etenemisestä yhteistyössä työpajaohjaajan kanssa. Työhön kuuluu työpajajaksolle hakevien nuorten rekrytoiminen työpajoille sekä sopimusten laatiminen TE-hallinnon ja sosiaalitoimen kanssa. Työtä tehdään tiiviisti yhteistyössä nuoren verkostojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Työotteessa korostuvat ratkaisukeskeisyys, motivoivat menetelmät, rinnalla kulkeminen sekä tavoittellisuus.

Ensisijainen työpiste on Kuusiniemi 10. Työskentelyä on ajoittain myös muissa työpajojen ja Omnian toimipisteissä.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa sosiaali-ja/tai terveysalan korkeakoulututkintoa.

Lisäksi edellytetään vähintään vuoden asiakas- ja ohjauskokemusta sekä kokemusta mielenterveystyöstä. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää paineensietokykyä sekä taitoa johtaa omaa työtään.

Eduksi luetaan nuorten palveluverkoston tuntemus.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Toteutamme rekrytoinnin anonyymina. Hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja äidinkieli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Hae työpaikkaa Kuntarekry.fi -sivustolla 24.11. klo 15 mennessä.

Lisätietoja antaa
Monika Seppälä
Palvelupäällikkö
0401264947
Monika.Seppala@omnia.fi