Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Uutiset

Omnia hakee uraohjaajaa

Vakinainen palvelussuhde 1.9.2018 alkaen.

Uraohjaajan tehtäviin kuuluu asiakaspalvelutehtävänä laaja-alainen, tuettu, yksilöllinen palveluohjaus koulutukseen hakeutumisessa, uraohjauksessa sekä työllistymistä tukevissa palveluissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu Omnian ulkopuolisten oppisopimusten hoitaminen, tukea koulutukseen hakeutuvia ja opetushenkilöstöä erityisesti oppisopimusasioissa. Ohjausta annetaan elinikäisen ohjauksen periaattein asiakkaan tilanne ja tarve huomioiden. Uraohjaaja toimii verkostoyhteistyössä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa ja osallistuu infotilaisuuksiin, messuihin sekä tapahtumiin ohjauksen asiantuntijana.

Tehtävässä edellytetään

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • kokemusta nuorten tai aikuisten ohjaustyöstä
 • ohjauksellista asiantuntijuutta ja ohjausosaamista hakijoiden, oppijoiden sekä yhteistyötahojen kanssa
 • suomalaisen koulutusjärjestelmän tuntemista sekä osaamista opintososiaalisista etuuksista
 • monipuolista työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammatillisten tutkintojen tuntemusta
 • kokemusta oppisopimuskoulutuksesta ja työlainsäädännön tuntemusta
 • asiakastyön hallintaa työelämä- ja yritysyhteistyössä
 • vahvaa työelämätuntemusta ja verkostoitumistaitoja
 • hyviä tietoteknisiä valmiuksia
 • kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon
 • erinomaisia neuvottelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kulttuurisensitiivisyyttä
 • valmiutta palvella suomen ja englanninkielellä, muut työkielet ovat tehtävässä eduksi

Eduksi luetaan

 • kokemus oppisopimusten laatimisesta ja henkilökohtaistamisesta
 • opinto-ohjauksellinen ja pedagoginen koulutus sekä sosiaalialan tuntemus

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Hakeminen

Katso tehtävän lisätiedot ja hae paikkaa kuntarekry.fi-palvelussa 31.7.2018 klo 15.00 mennessä

Lisätietoja antaa

Palvelupäällikkö Hanna Haataja, p. 043 820 0267 (28.6.2018 saakka)
Palvelupäällikkö Leena Ylevä, p. 040 126 4958