Intohimo näkyy omnialaisten työssä
Ajankohtaiset

Omnia hakee suunnittelijaopettajaa

Tehtävään sisältyy

  • oman aineen opetus
  • ainealueen sisältöjen suunnittelu ja organisointi
  • tuntiopettajien rekrytointi ja heidän yhteyshenkilönään toimiminen
  • ainealueen pedagogiikan kehittäminen
  • asiakkaiden opintoneuvonta
  • Omnian yhteiseen kehittämistyöhön osallistuminen
  • omalta osalta toiminnan laadusta, tuloksellisuudesta ja taloudellisesta suunnittelusta huolehtiminen
  • hallinnollisia tehtäviä

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja pedagogista pätevyyttä, suomen kielestä / suomi toisena kielestä vähintään aineopintoja, aikuisten maahanmuuttajien opetuskokemusta, kykyä suunnitella ja organisoida ainealueen opetusta, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Eduksi luetaan taito ohjata ja tukea rekrytoimiensa tuntiopettajien osaamista ja sen kehittämistä, kokemus maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisestä, digi- ja verkko-opetusosaaminen sekä kansalaisopistotoiminnan tuntemus.

Lisätietoja antaa

Koulutusvastaava Laura Hartikainen p. 043 824 7025

Hakeminen

Hakuaika tähän paikkaan on päättynyt. Katso avoimet paikat Meille töihin -sivulta.